Kết quả Khảo sát vùng Hồ tiêu Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 12/2017

Cuối tháng 11/2017, Đoàn hội viên của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) đã thực hiện chuyến khảo sát Đợt 1 như thông lệ hàng năm nhằm đánh giá tình hình sản xuất, từ đó có được những  nhận định rõ nét  hơn về vụ Hồ tiêu 2018 sắp tới ở 2 tỉnh trọng điểm trồng Hồ tiêu lớn thuộc vùng Đông Nam Bộ.

Tại Đồng Nai, Đoàn khảo sát thăm 2 huyện phát triển Hồ tiêu mạnh trong những năm gần đây là Xuân Lộc với khoảng 3.000 ha và Cẩm Mỹ khoảng 4.000 ha, chiếm khoảng 50% tổng diện tích toàn tỉnh. Tại BR-VT, đoàn cũng tiến hành khảo sát 2 huyện trồng Hồ tiêu lớn  nhất của BR-VT là Châu Đức – huyện có khoảng 5.500 ha, chiếm tới gần 70% tổng diện tích Hồ tiêu toàn tỉnh và huyện Xuyên Mộc, nơi có diện tich trồng mới tăng mạnh nhất tỉnh từ 2014 tới nay.
Nông dân đang phá bỏ trụ tiêu bị chết

Kết quả khảo sát và phỏng vấn 28 hộ trồng tiêu sơ bộ cho thấy:

1- Các vườn tiêu quả đều đang vào chắc, trái đóng thưa hơn năm trước, đặc biệt là vườn trồng trên 8 năm;

2- Diện tích thu hoạch tăng so với năm trước ở tất cả các điểm khảo sát của 2 tỉnh, đặc biệt ở các vùng mới phát triển từ 2013/2014. Ví dụ xã Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai, năm 2014 chỉ có khoảng 500 ha Hồ tiêu cho thu hoạch, vụ 2018 có tới 800 ha sẽ cho thu hoạch, tăng gần 60%.

3- Tiêu trồng trên đất xám đen ít bị ảnh hưởng năng suất hơn tiêu trồng trên đất đỏ. Nhiều vườn tiêu trồng trên đất đen ở Xuyên Mộc thoát nước tốt, năng suất gần như không giảm đáng kể. Tuy còn khoảng 2 tháng nữa mới thu hoạch như dự báo năng suất vẫn đạt khoảng 3- 4kg khô/trụ. 

Một vườn tiêu ở Xuyên Mộc

4- Vườn tiêu trồng trên đất đỏ thoát nước kém nên ảnh hưởng tới bộ rễ, sức sống của cây lại thêm nấm bệnh, tuyết trùng tấn công mạnh do bộ rễ bị hư hại, thối vì úng nước nên năng suất giảm 30-50% so với năm trước, mỗi trụ chỉ đạt khoảng 1,5- 2kg khô ở tất cả các vườn ở các vùng Xuân Thọ, Lâm San (Đồng Nai), Quảng Thành, Quảng Giao, Bình Giã, Bình Trung, Hoà Hiệp ( BR-VT);

5- Nhiều nông dân lắp đặt và phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống tưới tự động trong khi năm nay mưa liên tục cũng khiến vườn tiêu giảm năng suất, vườn cây có tỷ lệ chết cao hơn năm trước do cây bị úng nước;

6- Vườn nào có hệ thống thoát nước tốt, trồng mật độ thưa hoăc trồng xen, trồng trên đất mới (ví dụ các vườn của nông dân vùng Quảng Giao, Bình Giã, Xuyên Mộc), năng suất bình thường như năm trước, không giảm đáng kể;

7- Năm nay các vùng Đồng Nai  và BR-VT nông dân đều không trồng mới nhưng vẫn trồng dặm lại những cây đã chết nên nhìn chung diện tích không giảm;

Đoàn khảo sát VPA

8- Chi phí SX trồng Hồ tiêu ở 2 vùng hiện đã ngang với giá đang bán trên thị trường tại thời điểm tháng 12/2017 (khoảng 72.000 đồng/kg tiêu 500g/l) do nông dân tính cả tiền đầu tư đất. Vùng BRVT chi phí sản xuất còn cao hơn vùng khác do đất trồng Hồ tiêu đã nhiều năm nên chất lượng đất kém, pH thấp lại nhiều tồn dư sâu bệnh nên phải tốn chi phí cải tạo, nâng cao độ phì, phải sử dụng nhiều phân bón, thuốc trừ dịch bệnh hơn các cùng mới trồng 5-10 năm. Ngoài ra cũng đang có hiện tượng nông dân nhỏ (chỉ đầu tư vài sào) đã bỏ mặc không đầu tư chăm sóc. Những hộ có diện tích lớn cũng không đầu tư phân, thuốc nhiều như năm trước. Tuy vậy, tất cả đều vẫn quyết tâm trồng tiêu mà không có ý muốn phá bỏ, kể cả nếu giá xuống thấp hơn;

9- Khảo sát 28 hộ, có 4 hộ còn giữ tiêu vụ 2017 (chiếm khoảng 14%), hộ ít giữ 1 tấn nhưng cũng có hộ còn giữ tới 9 tấn. Các hộ đều không vay ngân hàng nên không chịu áp lực bán để trả nợ, muốn giữ coi như tiền tệ, khi cần chi tiêu mới bán;

10- Tâm lý vụ tới đầu biết giá sẽ không còn như kỳ vọng như năm 2015/2016 nên đa số cho biết sẽ bán ngay khi thu hoạch vụ 2018 tới;

11- Thời gian thu hoạch vụ 2018 tới sẽ còn phụ thuộc vào tình hình thời tiết. Năm nay mưa nhiều, số giờ nắng ít nên khả năng sẽ thu hoạch muộn hơn năm trước, thu rộ sau Tết Âm lịch (khoảng cuối tháng 2/2018);

VPA