Hồng Đức Phát

Công ty TNHH Nông sản Hồng Đức Phát (HONG DUC PHAT)
Hong Duc Phat Agricultural Company Limited
  • Add: Group 2, Tan Thanh Hamlet, Thanh Binh Commune, Trang Bom Dist., Dong Nai Province
  • Tel: +84 35 696.035
  • Email: hongducphat2018@gmail.com
  • Director: Mr. Ly A Hong – Mobile: +84 35 696.035