Hỏi về số nhà máy chế biến hồ tiêu ?

Câu hỏi: Xin cho em hỏi hiện nay ờ Việt Nam có khoảng bao nhiêu nhà máy chế biến hồ tiêu với công suất đạt 60.000 tấn/năm và có nhà máy chế biến với công nghệ xử lý tiêu qua hơi nước hay không?

Trả lời:
Chào bạn, Ở Việt Nam hiện nay có 18 nhà máy chế biến Hồ tiêu với công suất khoảng 80.000 tấn/năm và có nhà máy đạt xử lý Hồ tiêu qua hơi nước. Một số doanh nghiệp có nhà máy chế biến Hồ tiêu:1. Maseco
2. Phúc Sinh
3. Nedspice
4. Intimex HCM
5. Trường Lộc
6. Pitco
7. Unispice
8. Ngô Gia
9. Olam
10. Tô Ngọc Thành
11. Trân Châu
12. Vĩnh Hiệp
13. Harrisfree Man
14. Haprosimex JSC
15. KSS Việt Nam
16. Visimex
17. Gia vị Sơn Hà
18. Hà Nội Kinh Bắc

Câu hỏi:


Trả lời:

more tips here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *