Hội thảo “Quản lý kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV có chứa Glyphosate và Chlorpyrifos trong sản xuất cà phê và Hồ tiêu”

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đăk Nông phối hợp với Tổ chức sáng kiến Thương mại Bền vững IDH, Công ty JDE và Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam tổ chức Hội thảo “Quản lý kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có chứa Glyphosate và Chlorpyrifos trong sản xuất cà phê và Hồ tiêu” tại tỉnh Đắk Nông;

Kính mời các đơn vị Hội viên tham dự với nội dung như sau:

  1. Thời gian: Từ 08h00 – 12h00, ngày 29/9/2020 (thứ ba).
  1. Địa điểm: Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy, đường Lê Lai, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Chương trình họp

VPA