Hội thảo IPC “Sự bền vững của ngành Hồ tiêu trong điều kiện bình thường mới”

Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) tổ chức chương trình hội thảo với chủ đề Sự bền vững của ngành Hồ tiêu trong điều kiện bình thường mới.

Hội thảo sẽ tập trung các nội dung liên quan đến thị trường Hồ tiêu đáng quan tâm. Trong đó, vấn đề nổi bật về quy định mới của Hoa Kỳ đối với Hồ tiêu cũng sẽ được bà Laura Shumow – Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Gia vị Mỹ (ASTA) trình bày.

– Thời gian tổ chức hội thảo: 19:00-21:00 ngày – 22/02/2022.

– Hình thức: trực tuyến trên nền tảng zoom.

– Phí tham dự: Miễn phí.

– Link đăng ký tham dự: http://www.ipcnet.org/webinar/

Kính đề nghị Quý hội viên thu xếp thời gian tham gia để cập nhật thông tin.

VPA