Hội thảo: “Đối thoại về quy định giới hạn tối đa của dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam”

Cục Bảo vệ thực vật trân trọng kính mời các quý vị tham dự hội thảo “Đối thoại về quy định giới hạn tối đa của dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam”.

Nội dung cụ thể trong thư mời gửi kèm.

Để đăng ký tham dự, đề nghị điền thông tin theo đường liên kết: https://forms.gle/YZjEh1Js6xcvWkYm8 hoặc liên hệ với Phòng An toàn thực phẩm và Môi trường- Cục Bảo vệ thực vật theo email qlattpmt.bvtv@mard.gov.vn trước ngày 12 tháng 9 năm 2023 (và nhận đường link đăng nhập đối với đại biểu tham gia trực tuyến).

Note: Chương trình hội thảo chính thức sẽ được gửi đến các đại biểu đăng ký qua email.

Cục BVTV