Hội nghị Thường niên Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 2018

Nhằm đánh giá, tổng kết tình hình ngành hàng Hồ tiêu năm 2018 và định hướng sản xuất, kinh doanh cho năm 2019. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam tổ chức Hội nghị Thường niên năm 2018 vào thời gian và địa điểm như sau:

* Thời gian : 08h00-11h30, Ngày 10/05/2019 (Thứ Sáu)

* Địa điểm : Nhà khách Quốc hội TP.HCM (tầng 1)

Địa chỉ: 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam trân trọng kính mời Lãnh đạo quý đơn vị tham dự và đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Rất mong được đón tiếp và trân trọng cảm ơn.

VPA