Hội nghị Hồ tiêu Quốc tế tại Thượng Hải – Trung Quốc

Hội nghị Hồ tiêu Quốc tế Conclave diễn ra từ 24-26/6 tại Thượng Hải, Trung Quốc do Hiệp hội Hồ tiêu Quốc (IPC) phối hợp cùng với Hiệp hội Thương mại và Gia vị Trung Quốc – Chinaeasa tổ chức. Kết hợp với Hội nghị là Triển lãm thực phẩm diễn ra đồng thời, triển lãm cũng sẽ giới thiệu những công nghệ, dịch vụ mới nhất về gia vị.

25/5/2015

Hội nghị Hồ tiêu Quốc tế Conclave diễn ra từ 24-26/6 tại Thượng Hải, Trung Quốc do Hiệp hội Hồ tiêu Quốc (IPC) phối hợp cùng với Hiệp hội Thương mại và Gia vị Trung Quốc – Chinaeasa tổ chức. Kết hợp với Hội nghị là Triển lãm thực phẩm diễn ra đồng thời, triển lãm cũng sẽ giới thiệu những công nghệ, dịch vụ mới nhất về gia vị.

Tham dự Hội nghị lần này, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam sẽ có bài tham luận về khả năng cung ứng về Hồ tiêu từ các nước IPC cho toàn cầu và các kế hoạch trong tương lai để duy trì việc cung cấp.

Chi tiết quý Hội viên có thể xem và đăng ký tại website: www.ipcnet.org/conclave2015/index.php