Hội nghị giao thương trực tuyến thương mại nông sản Việt Nam – Vương quốc Anh 2021

Thực hiện Chương trình Cấp quốc gia về xúc tiến thương mại (XTTM) năm 2021, Cục XTTM phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến thương mại nông sản Việt Nam – Vương quốc Anh 2021 vào ngày 28 tháng 9 năm 2021 theo chương trình dự kiến đính kèm.

Hội nghị nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đồng thời tăng cường tìm kiếm, kết nối các cơ hội kinh doanh với các đầu mối thu mua, hệ thống phân phối, nhà nhập khẩu tại Vương quốc Anh.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Anh Lương Cảnh Toàn – Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại (Di động: 0988354238, Email: toanlc.vietrade@gmail.com).

Form đăng ký.

VPA