Hàm lượng tối đa đối với Ochratoxin A trong một số loại thực phẩm theo quy định của châu Âu

1

Ngày 08/8/2022, Ủy ban châu Âu đã công bố quy định số 2022/1370 ban hành ngày 05/08/2022 sửa đổi quy định 1881/2006 liên quan đến hàm lượng tối đa của Ochratoxin A trong một số loại thực phẩm.

Ochratoxin A (OTA) là một loại độc tố nấm mốc trong thực phẩm tự nhiên được tạo ra bởi các loại nấm khác nhau thuộc giống Aspergillus và Penicillium, và nó có thể được tìm thấy trong nhiều loại hàng hóa nông nghiệp như ngũ cốc, các loại đậu và hạt, trái cây khô, gia vị và củ.

Một số tác dụng độc hại liên quan đến OTA đã được báo cáo trong nhiều năm. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế đã đưa OTA vào nhóm 2 chất gây ung thư, do tính chất gây ung thư thận, ngay cả khi cơ chế gây độc gen vẫn chưa rõ ràng.

Trong những năm gần đây, hàm lượng Ochratoxin A cao có trong các sản phẩm thực phẩm đã được phát hiện nhưng không có mức tối đa nào được quy định bởi EU, điều này đặt ra câu hỏi liên quan đến sự cần thiết của việc thiết lập mức tối đa mới cho OTA trong các thực phẩm này.

Vào tháng 05/2020, EFSA đã công bố bản sửa đổi đánh giá rủi ro OTA với bằng chứng khoa học mới. Dựa trên đánh giá rủi ro mới này, Ủy ban EU đã thiết lập Quy định (EU) 2022/1370, trong đó sửa đổi các hàm lượng mức tối đa cho OTA có trong Quy định (EC) 1881/2006 đối với một số sản phẩm gia vị như sau:

Loại thực phẩm

Hàm lượng tối đa (mg/kg)

Gia vị, bao gồm gia vị sấy khô trừ Capsicum spp

15

Capsicum spp. (trái khô, nguyên trái hoặc xay, kể cả ớt, bột ớt, cayenne hoặc paprika)

20

Hỗn hợp gia vị

15

Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 28/08/2022 và được áp dụng từ ngày 01/01/2023.

Nguồn:

– New EU maximum limits for Ochratoxin A in certain foodstuffs (affidiajournal.com)

– https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1370/oj