/* Custom CSS Tablet */@media (max-width: 849px){}/* Custom CSS Mobile */@media (max-width: 549px){}.label-new.menu-item > a:after{content:"New";}.label-hot.menu-item > a:after{content:"Hot";}.label-sale.menu-item > a:after{content:"Sale";}.label-popular.menu-item > a:after{content:"Popular";}

Góp ý dự thảo quy định về biện pháp SPS của Thành viên WTO tháng 5/2024

Văn phòng SPS Việt Nam tổng hợp thông báo dự thảo và thông báo có hiệu lực về các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) từ ngày 21/4 – 20/5/2024 của Thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (sau đây gọi tắt là thông báo), cụ thể:

1. Số lượng thông báo: 72 trong đó:

– Thông báo dự thảo lấy ý kiến: 53

– Thông báo có hiệu lực: 19

2. Thông báo lưu ý đối với Hồ tiêu và gia vị

– Thị trường EU: Có 2 cảnh báo liên quan đến Hồ tiêu và gia vị: Hoạt chất isopyrazam và hoạt chất thiacloprid.

 Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu và thông báo cho các tổ chức, cá nhân có sản phẩm xuất khẩu liên quan đến các mặt hàng và thị trường nêu trên để có điều chỉnh phù hợp.

Thông tin góp ý đối với các thông báo dự thảo của Thành viên WTO (nếu có) gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước (05 ngày) thời hạn nhận góp ý của thông báo, địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 024 37344764; email: spsvietnam@mard.gov.vn.

Stt Mã WTO Khu vực Ngày thông báo Tiêu đề Nội dung thông báo
1 G/SPS/N/EU/762 Liên minh châu Âu 08/5/2024 Dự thảo sửa đổi Phụ lục II và III của Quy định (EC) số 396/2005 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu liên quan đến mức dư lượng tối đa đối với isopyrazam trong hoặc trên một số sản phẩm nhất định Dự thảo xem xét và cập nhật MRL hiện có đối với isopyrazam trong một số mặt hàng thực phẩm. MRL của các chất này trong một số mặt hàng nhất định được hạ xuống hoặc nâng lên. MRL mới được thiết lập sau khi loại bỏ các mục đích sử dụng do việc phê duyệt sử dụng hoạt chất này đã bị rút lại theo Quy định của Ủy ban (EU) 2022/782. Dự thảo đề xuất mức dư lượng tối đa: Điều chỉnh mức cũ 0,01 ppm tăng lên 0,05 ppm cho nhóm cà phê, ca cao, gia vị, hạt tiêu.v.v Và một số nhóm được giữ nguyên hoặc điều chỉnh giảm như quả táo mức cũ 0,7 ppm được điều chỉnh giảm ở mức 0,4 ppm.

* Tại Việt Nam, hoạt chất isopyrazam được phép sử dụng trong nhóm thuốc BVTV với 02 thương phẩm (Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2023 của Bộ NNPTNT).

2 G/SPS/N/EU/763 Liên minh châu Âu 08/5/2024 Dự thảo sửa đổi Phụ lục II và V của Quy định (EC) số 396/2005 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu về mức dư lượng tối đa đối với thiacloprid trong hoặc trên một số sản phẩm nhất định Dự thảo đề xuất mức dư lượng tối đa đối với thiacloprid trong một số mặt hàng thực phẩm sau khi hoạt chất thiacloprid không được phê duyệt ở Liên minh châu Âu. Bản Dự thảo đề xuất tạm thời giảm tất cả mức dư lượng tối đa đối với thiacloprid đến giới hạn xác định, đảm bảo các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ người tiêu dùng dựa trên các dấu hiệu cho thấy chất này có thể là chất gây rối loạn nội tiết.Cụ thể mức điều chỉnh mức dư lượng tối đa đối với: Nhóm rau quả: 0,01-0,02 ppm; Nhóm cà phê, ca cao, gia vị, hạt tiêu…: 0,05 ppm; Trong một số sản phẩm thịt: 0,05 ppm; Mật ong: 0,05 ppm

* Tại Việt Nam, hoạt chất thiacloprid được phép sử dụng trong nhóm thuốc BVTV với 04 thương phẩm (Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2023 của Bộ NNPTNT)

Nội dung chi tiết được đăng tải tại: www.spsvietnam.gov.vn hoặc https://docs.wto.org/

Văn phòng SPS