GIẤY MỜI – Hội thảo công bố cuốn sách “Quy định của EU về An toàn thực phẩm và Sức khoẻ thực vật đối với thực phẩm nguồn gốc thực vật nhập khẩu”

Trong khuôn khổ dự án “Cơ chế hệ thống cho thương mại an toàn hơn ở Việt Nam và Lào” (viết tắt là SYMST), Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) và Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) đã xây dựng cuốn sách “Quy định của EU về An toàn thực phẩm và Sức khoẻ thực vật đối với thực phẩm nguồn gốc thực vật nhập khẩu”.

Để công bố nội dung cuốn sách và giới thiệu tới đông đảo các bên có liên quan đến sản xuất và xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật từ Việt Nam sang EU, Cục BVTV phối hợp với ITC tổ chức Hội thảo công bố, thông tin cụ thể như sau:

– Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00, thứ Tư, ngày 06/4/2022

– Địa điểm: Hội thảo được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp

Để xác nhận tham gia, xin gửi email xác nhận và đăng ký rõ hình thức tham gia (trực tiếp hoặc trực tuyến) để BTC có thể gửi đường link và bố trí tham dự chu đáo.

Chương trình hội thảo đính kèm.

VPA