Giá tiêu xuất khẩu tăng (14/09/2020)

Theo Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 7 năm 2020 ước đạt 20 nghìn tấn với giá trị đạt 49 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị xuất khẩu tiêu 7 tháng đầu năm 2020 đạt 187 nghìn tấn và 405 triệu USD, giảm 6,5% về khối lượng và giảm 20,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.

Giá tiêu xuất khẩu bình quân 6 tháng năm 2020 đạt 2.134 USD/tấn, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Bốn thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 là Mỹ, Ấn Độ, Đức và Pakistan chiếm 34,1% thị phần tổng giá trị xuất khẩu tiêu. Thị trường có giá trị xuất khẩu tiêu tăng mạnh nhất là Mianma (tăng 72,8%).

Ngược lại, thị trường có giá trị xuất khẩu tiêu giảm mạnh nhất là Ấn Độ (giảm 44,7%).

Cập nhật giá cà phê

Tại thị trường thế giới tăng, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 11/2020 tăng 0,70% giao dịch lên mức 1.433 USD/tấn.

Trong khi tại New York, giá cà phê arabica tháng 12/2020 tăng 0,57% giao dịch lên mức 132,45 US cent/pound.

Đầu tháng 9/2020, giá cà phê robusta và arabica biến động không đồng nhất so với cuối tháng 8/2020.

Trên sàn giao dịch London, ngày 9/9/2020 giá cà phê robusta giao kỳ hạn tháng 11/2020 giảm 1,3% so với ngày 29/8/2020, xuống còn 1.411 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 1/2021 và tháng 3/2021 giảm lần lượt 0,9% và 0,8% so với ngày 29/8/2020, xuống còn 1.423 USD/tấn và 1.437 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 9/9/2020 giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2020 và tháng 3/2021 tăng lần lượt 1,6% và 5,4% so với ngày 29/8/2020, lên mức 132,1 Uscent/pound và 132,75 US cent/pound; kỳ hạn tháng 5/2021 giảm 4,8% so với ngày 29/8/2020, xuống còn 133,5 US cent/pound.

Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 7/2020 đạt 10,61 triệu bao, giảm 11% so với tháng 7/2019. Đồng thời ICO cũng điều chỉnh dự báo từ thiếu hụt cà phê toàn cầu trong niên vụ 2019/2020, sang dư thừa 952 nghìn bao do điều chỉnh tăng sản lượng của Brazil.

Theo VietnamBiz