Giá tiêu thấp, người dân không mặn mà chăm sóc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết việc giá tiêu giảm mạnh, nông dân hạ chế hoặc không chăm sóc cây, khiến diện tích bắt đầu giảm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ năm 2010 đến nay, diện tích hồ tiêu nước ta tăng rất nhanh.

Cụ thể năm 2010 cả nước có 51.300 ha, nhưng đến hết 2017 con số này tăng khoảng 3 lần lên 152.000 ha.

Diện tích hồ tiêu bắt đầu giảm từ năm 2018 xuống 149.800 ha và dự kiến năm 2019 giảm còn 140.000 ha.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giải thích, nguyên nhân là do khi tiêu được giá, nông dân đầu tư trồng tiêu trên nhiều loại đất khác nhau.

Tuy nhiên khi giá tiêu giảm mạnh nông dân đã hạn chế hoặc không chăm sóc, không phòng trừ sâu bệnh dẫn đến cây suy kiệt, giảm sức chống chịu với dịch bệnh và điều kiện thời tiết bất thuận.

Diện tích, năng suất, sản lượng hồ tiêu 2000-2019

Năm Diện tích (ha) Sản lượng (Nghìn tấn)
2010   51.300 111,2
2011   55.800 112
2012   60.400 120
2013   67.900 122
2014   85.591 151,8
2015 101.623 176,8
2016 124.529 193,3
2017 151.982 241,4
2018 149.855 255,4
2019 (ước) 140.000 293,2

Năng suất bình quân hồ tiêu những năm gần đây tăng không đáng kể và chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

12

Diễn biến năng suất tiêu trung bình cả nước qua các năm. (Số liệu: Bộ NN&PTNT, Đức Quỳnh tổng hợp)

Năng suất hồ tiêu cao nhất thuộc các tỉnh vùng Tây Nguyên, bình quân 30,4 tạ/ha; tỉnh có năng suất cao là Gia Lai 40,4 tạ/ha; Đắk Lắk 29,7 tạ/ha; Bình Phước 28,6 tạ/ha.

Năm 2017, sản lượng hồ tiêu cả nước đạt 241.400 tấn, tăng 24,8% so với năm 2016, chiếm trên 40% sản lượng hồ tiêu thế giới và trên 58% sản lượng hồ tiêu của các nước thuộc Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC).

Theo VietnamBiz