Quy trình chế biến và bảo quản hồ tiêu

Việt Nam hiện có khoảng 200 doanh nghiệp chế biến, kinh doanh hồ tiêu, trong đó có 15 doanh nghiệp hàng đầu, chiếm 70% lượng xuất khẩu cả nước. Đặc biệt, có 5 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, chiếm gần 30% thị phần xuất khẩu. Sản phẩm hồ tiêu chủ yếu được xuất khẩu, […]

Các thị trường nhập khẩu Hồ tiêu Việt Nam

Các thị trường nhập khẩu Hồ tiêu qua các năm 2015-2018 đơn vị: tấn  Stt Thị trường 2015 2016 2017 2018   – Châu Mĩ 29.496 43.719 43.012 48.315 1  America 26.787 39.902 39.115 44.140 2  Canada 1.435 1.780 2.445 2.925 3  Guatemala 84 210 156 179 4  Jamaica 89 205 195 164 5  Mexico 330 […]

Diện tích trồng tiêu Việt Nam 2018-2019

Diện tích trồng tiêu Việt Nam 2018-2019   Stt Tỉnh 2018 (ha) 2019 (ha) 1 Đăk Lăk 38.616 36.396 2 Đăk Nông 34.113 32.286 3 Đồng Nai 19.022 18.191 4 Bình Phước 17.178 16.216 5 Bà Rịa Vũng Tàu 13.161 13.161 6 Gia Lai 16.278 10.731 Khác 11.487 13.019   Tổng/Total 149.855 140.000     […]

9 tháng, ngành nông nghiệp duy trì tăng trưởng 2,02%

9 thang nganh nong nghiep duy tri tang truong kha 202

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 9 tháng ngành nông nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá, đạt 2,02% góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước. Trong đó, thủy sản tăng cao 6,12%, lâm nghiệp tăng 3,98%.