Dự án: Sẵn sàng xuất khẩu – Ready to Export (R2E)

Để thúc đẩy sự thành công trên thị trường quốc tế của các công ty Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV) đã thành lập một chương trình kéo dài 3 năm nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (DNVVN) trong việc tiếp cận thị trường quốc tế: Sẵn sàng xuất khẩu (R2E). Chương trình được tài trợ bởi chính phủ Hà Lan và hướng đến Doanh nghiệp ở ba lĩnh vực: Nông sản, Nhà vườn và Sản xuất. Những DNVVN được chọn sẽ có thể tham gia chương trình chuyên sâu hoàn toàn miễn phí và kéo dài 8 tháng để hoàn thành. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đăng ký tham gia chương trình này sẽ được diễn ra vào tháng 3 và tháng 4, tại 5 thành phố lớn nhất của Việt Nam.

Mục tiêu dài hạn của chương trình R2E là mong muốn được nâng cao năng lực của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (DNVVN) để trở thành những đối tác lâu dài trong chuỗi giá trị Doanh Nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Doanh nghiệp Hà Lan và Doanh Nghiệp đa quốc gia (MNE). Xây dựng các đối tác thương mại SME Việt Nam cạnh tranh đáng tin cậy.

Mục tiêu ngắn hạn của chương trình R2E là giúp các DNVVN của Việt Nam thành công trong việc mở rộng hoạt động, cả trên phạm vi quốc tế và trở thành đối tác giá trị cao cho các công ty FDI và MNE.

Chương trình R2E sẽ tập trung hỗ trợ 3 lĩnh vực của DNVVN Việt Nam bao gồm:

  • Nông nghiệp
  • Trồng trọt
  • Sản xuất

Tổng cộng có tới 300 doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tham gia chương trình đào tạo ban đầu, trong đó tối thiểu 90 và tối đa 150 DNVVN sẽ được hỗ trợ thêm về cố vấn & kết nối trong khoảng thời gian 3 năm (2022 đến 2024).

Những điểm nhấn chương trình của chúng tôi là cung cấp cho bạn:

  • Hội thảo R2E hỗ trợ tăng cường khả năng sẵn sàng xuất khẩu của doanh nghiệp bạn;
  • Chiến lược sửa đổi các hoạt động, quy trình sản xuất và cơ sở vật chất của công ty bạn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với sản phẩm của bạn;
  • Huấn luyện và thảo luận sâu với các chuyên gia về các vấn đề thương mại;
  • Các sự kiện kết nối để tận dụng cơ hội và phát triển kinh doanh.

Với việc đào tạo và giới thiệu phù hợp, bao gồm các điều lệ, quy chuẩn và tiêu chuẩn của Châu Âu, chúng tôi kỳ vọng rằng các DNVVN Việt Nam sẽ nhận được sự thúc đẩy bền vững trong tăng trưởng và sẵn sàng xuất khẩu.

– Thông tin chương trình 

– Form đăng ký

Đăng ký tham gia Hội nghị khai mạc dự án Ready to Export tại TP. Hồ Chí Minh ngày 29/3/2022 tại TP HCM

Thông tin đăng ký xin gửi về Văn phòng VPA trước ngày 04/4/2022. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Việt Anh – 090 992.9691.

 

ĐỐI TÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV) là một tổ chức thành viên với sứ mệnh hỗ trợ các doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam.

ASSIST là tổ chức phi lợi nhuận quốc tế thực hiện các dự án tại Việt Nam từ năm 2007. ASSIST đã thực hiện một số chương trình phát triển năng lực DNVVN tại Việt Nam. ASSIST has implemented several SME capacity development programs in MU Online Vietnam.

Vietrade là cơ quan xúc tiến thương mại của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Bộ Công Thương Việt Nam hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại liên quan.

VPA