Đại hội bất thường Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đổi tên thành Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam

Img 2185

Ngày 17/3/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) tổ chức Đại hội bất thường đổi tên thành Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA). Tham dự có đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương; đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan và 55 đại biểu chính thức tham dự Đại hội. Việc đổi Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam thành Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, đánh dấu bước chuyển biến mới trong chiến lược phát triển sản xuất và xuất khẩu các loại gia vị của Việt Nam, vươn ra thị trường quốc tế để xây dựng hình ảnh và uy tín, giá trị cho thương hiệu gia vị Việt Nam nói chung.

Toàn cảnh Đại hội 

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Bầu cử theo quy định. Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, thảo luận và biểu quyết thông qua: Báo cáo sự cần thiết đổi tên Hiệp hội; Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động từ năm 2021, 2022 trong nhiệm kỳ VII (2021 – 2025) và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ VII từ năm 2023 đến năm 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hiệp hội nhiệm kỳ VII; Báo cáo thuyết minh sửa đổi, bổ sung dự thảo Điều lệ Hiệp hội khi đổi tên thành Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết việc đổi tên này sẽ là điều kiện thuận lợi để ngành gia vị được đánh giá một cách đầy đủ về tình trạng sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, thông qua Hiệp hội đại diện cho tiếng nói thống nhất của ngành hàng để triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, chia sẻ thông tin nhu cầu, kết nối thị trường nhằm nâng cao giá trị, vị thế cho các loại gia vị Việt Nam.

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại Đại hội

Theo Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết, dư địa phát triển ngành gia vị Việt Nam còn rất lớn trong giai đoạn 10 năm tới, nếu ngành gia vị có được tiếng nói thống nhất, có một Hiệp hội ngành hàng thực hiện vai trò dẫn dắt hiệu quả. Sự có mặt của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị sẽ giúp giải quyết được những khó khăn trên. Theo số liệu của Bộ Công Thương, Việt Nam là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu gia vị lớn trên thế giới những năm qua.

Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phát biểu

Đại diện Bộ Nội vụ, Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chuyên viên cao cấp Vụ Tổ chức phi phính phủ cũng đã chia sẻ thẳng thắn về sự cần thiết đổi tên Hiệp hội được các Bộ ngành quan tâm, xem xét kỹ trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị đổi tên của Hiệp hội. Việc Bộ Nội vụ có văn bản đồng ý cho phép Hiệp hội đổi tên điều đó cũng cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo Bộ và đề nghị Hiệp hội thực hiện đúng theo Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Nội vụ và các văn bản pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực Hiệp hội hoạt động, Điều lệ của Hiệp hội.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chuyên viên cao cấp Vụ Tổ chức phi chính phú, Bộ Nội vụ phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc đổi tên thành Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, đồng thời đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội gồm 21 thành viên. Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ có 7 thành viên gồm: Bà Hoàng Thị Liên – Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam; 03 Phó Chủ tịch gồm các ông Vũ Văn Hải, ông Nguyễn Tấn Hiên và ông Nguyễn Văn Hùng, 02 ủy viên là ông Ngô Xuân Nam, ông Lê Việt Anh được bầu làm Tổng thư ký VPSA. Ban Kiểm tra họp bầu ông Ngô Xuân Nam – ủy viên Thường vụ được bầu làm Trưởng ban Kiểm tra.

Ban Chấp hành Hiệp hội ra mắt Đại hội, nhận hoa chúc mừng của đại diện Bộ Nội vụ

Ban Thường vụ Hiệp hội nhận hoa chúc mừng của đại diện Bộ Nội vụ.

Theo Bộ Nội vụ