Chương trình huấn luyện kỹ năng xuất khẩu vào thị trường châu Âu

Theo thư điện tử của Giám đốc điều hành Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) về việc thông báo và mời các DN thành viên xuất khẩu hạt tiêu và gia vị tham gia chương trình huấn luyện kỹ năng xuất khẩu vào thị trường châu Âu do CBI (Trung tâm xúc tiến nhập khẩu) là một cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao Hà Lan tổ chức.

Ngày 25/02/2013

Theo thư điện tử của Giám đốc điều hành Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) về việc thông báo và mời các DN thành viên xuất khẩu hạt tiêu và gia vị tham gia chương trình huấn luyện kỹ năng xuất khẩu vào thị trường châu Âu do CBI (Trung tâm xúc tiến nhập khẩu) là một cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao Hà Lan tổ chức.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam xin thông báo tới các DN hội viên và mời DN tham gia chương trình huấn luyện của CBI. CBI sẽ tổ chức chương trình huấn luyện  cho các đối tượng là đơn vị XK vừa và nhỏ (từ 05 – 250 người, kể cả nhân viên thời hạn) trong lĩnh vực nguyên liệu thực phẩm (rau quả, gia vị, dầu thưc vật, cà phê đặc sản (specialty coffee), trà hữu cơ, bơ cacao, …).
Chương trình huấn luyện này chỉ giành cho một số nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Theo IPC cho biết CBI sẽ tài trợ phần lớn chi phí chương trình huấn luyện. Thời hạn cuối cùng để nộp đơn là 31/03/2013. Xin lưu ý rằng CBI sẽ ưu tiên lựa chọn các đơn đăng ký trước.

Vì vậy, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đề nghị các DN có nhu cầu cần nghiên cứu kỹ chương trình và đăng ký càng sớm càng tốt.

Thông tin chi tiết về chương trình, giá cả đợt huấn luyện,  mẫu đơn, địa chỉ gửi đơn xin vui lòng xem địa chỉ website:  http://www.cbi.eu/About%20CBI/subweb/Application/177591
Các địa chỉ để gửi đơn tham gia chương trình:
The application can be sent by email / fax / (express)mail / courier service
By mail:  CBI
ECP Food Ingredients Vietnam
P.O. Box 93144
2509 AL  Den Haag
The Netherlands
By courier: CBI 
ECP Food Ingredients Vietnam
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL  Den Haag
The Netherlands
+31 (0)88 60 24300
Theo VPA