Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy Lệnh 248

Nhằm đáp ứng quy định của Lệnh 248 của Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Quản lý doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc kể từ ngày 01/2/2022.

Văn phòng SPS ban hành văn bản chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy Lệnh 248 của Trung Quốc theo công văn hướng dẫn của Văn phòng SPS Việt Nam.

Công văn đính kèm

VPA