Cảnh báo thương mại đối với các đối tác tại U.A.E

Vừa qua, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Dubai đã yêu cầu Phòng Thương mại & Công nghiệp Dubai (DCCI) can thiệp vào các tranh chấp thương mại khác nhau giữa các công ty / nhà xuất khẩu / nhập khẩu Ấn Độ và các công ty / nhà nhập khẩu / xuất khẩu có trụ sở tại Dubai. Tất cả những trường hợp này liên quan đến việc các công ty Dubai không thanh toán hoặc không cung cấp hàng hóa. Sau sự can thiệp của Lãnh sự quán, DCCI đã đình chỉ tư cách thành viên của các công ty sau:

 1. Dileep General Trading LLC, Dubai
 2. Motivation General Trading LLC, Dubai
 3. Agri Growith Foodstuff Trading LLC, Dubai
 4. Fresh Carota Foodstuff Trading LLC, Dubai
 5. Fantastic Fresh Foodstuff Trading LLC, Dubai
 6. Abdulla Bin Lootah Foodstuff Trading LLC, Dubai
 7. Royal Link International LLC, Dubai
 8. AAI General Trading LLC, Dubai
 9. Riddhi Siddhi General Trading LLC, Dubai
 10. ACS Trading LLC, Dubai
 11. Big Fortune General Trading Co. LLC, Dubai
 12. Saqr Al Injaz Foodstuff Trading LLC, Dubai
 13. S.S.J. Food Stuff LLC, Dubai
 14. Noor Al Najah General Trading LLC, Dubai
 15. Blue Star Foodstuff Trading LLC, Dubai
 16. Dreams Concept General Trading LLC, now: White Water General Trading LLC, Dubai
 17. Alfa Omega General Trading co. LLC, Dubai
 18. Satti Raja Trading LLC, now: Huzaima Foodstuff Trading LLC, Dubai
 19. White Water General Trading LLC, Dubai
 20. Blue Hope International General Trading LLC, Dubai
 21. Consensus General Trading LLC, Dubai
 22. Rahimi Vegetables and Fruits Trading LLC, Dubai
 23. Asia & Africa General Trading LLC, Dubai
 24. Aajel Madeena Supermarket LLC, Dubai
 25. Mohammed Zahed Vegetables & Fruit Trading LLC, Dubai
 26. Handyware International General Trading LLC, Dubai
 27. OPC Foodstuff Trading LLC, Dubai
 28. Next Fresh Foodstuff Trading LLC, Dubai
 29. Premium Grass General Trading LLC, Dubai

https://www.cgidubai.gov.in/docs/1600257538Companies%20with%20suspended%20membership.pdf

Đồng thời, các công ty ở UAE có tư cách thành viên với Phòng Thương mại & Công nghiệp Dubai (DCCI) đã bị đình chỉ do tranh chấp thương mại giữa các công ty có trụ sở tại Ấn Độ:

 1. Dileep General Trading LLC, Dubai
 2. Motivation General Trading LLC, Dubai
 3. Agri Growith Foodstuff Trading LLC, Dubai
 4. Fresh Carota Foodstuff Trading LLC, Dubai
 5. Fantastic Fresh Foodstuff Trading LLC, Dubai
 6. Abdulla Bin Lootah Foodstuff Trading LLC, Dubai
 7. Royal Link International LLC, Dubai
 8. AAI General Trading LLC, Dubai
 9. Riddhi Siddhi General Trading LLC, Dubai
 10. ACS Trading LLC, Dubai
 11. Big Fortune General Trading Co. LLC, Dubai
 12. Saqr Al Injaz Foodstuff Trading LLC, Dubai
 13. S.S.J. Food Stuff LLC, Dubai
 14. Noor Al Najah General Trading LLC, Dubai
 15. Blue Star Foodstuff Trading LLC, Dubai
 16. Dreams Concept General Trading LLC, now: White Water General Trading LLC, Dubai
 17. Alfa Omega General Trading co. LLC, Dubai
 18. Satti Raja Trading LLC, now: Huzaima Foodstuff Trading LLC, Dubai
 19. White Water General Trading LLC, Dubai
 20. Blue Hope International General Trading LLC, Dubai
 21. Consensus General Trading LLC, Dubai
 22. Rahimi Vegetables and Fruits Trading LLC, Dubai

https://www.cgidubai.gov.in/uploadFiles/1579499933_Companies%20with%20suspended%20membership_Jan%202020.pdf

Thông qua sự việc này, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cũng rất mong các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cung cấp thông tin các đối tác nước ngoài có tình trạng lừa đảo, không giao hàng hoặc chậm trễ trong việc thanh toán để Hiệp hội có thể cảnh báo đến các doanh nghiệp khác. (lưu ý: thông tin cung cấp của doanh nghiệp hoàn toàn được đảm bảo bí mật).

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Hội viên.

VPA