Cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng thặng dư 1,63 tỷ USD

4 tháng đầu năm 2021 trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 104,94 tỷ USD, tăng 29,6% và nhập khẩu đạt 103,31 tỷ USD, tăng 31,8%.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 4 đạt 54,32 tỷ USD, giảm 6,5% so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 26,55 tỷ USD, giảm 10,5%.

So với tháng trước, các mặt hàng xuất khẩu giảm trong tháng là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 787 triệu USD, tương ứng giảm 16,8%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 781 triệu USD, tương ứng giảm 17%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 435 triệu USD, tương ứng giảm 12,4%…

Tính chung trong 4 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất khẩu đạt 104,94 tỷ USD, tăng 29,6%, tương ứng tăng 23,94 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khá tăng 79,4%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 30,7%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 18,2%.

Cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng thặng dư 1,63 tỷ USD - Ảnh 1.

Diễn biến xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại của Việt Nam theo tháng trong năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu tháng 4 đạt 27,77 tỷ USD, giảm 2,4% so với tháng 3/2021. Các mặt hàng có trị giá giảm so với tháng trước là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 279 triệu USD, tương ứng giảm 4,7%; kim loại thường khác giảm 120 triệu USD, tương ứng giảm 14,8%; chất dẻo nguyên liệu giảm 112 triệu USD, tương ứng giảm 9,7%…

Bên cạnh đó, một số nhóm hàng tăng cao trong tháng như vải các loại tăng 323 triệu USD, tương ứng tăng 29,6%; dầu thô tăng 102 triệu USD, tương ứng tăng 35,4%…

Tổng trị giá nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2021 là 103,31 tỷ USD, tăng 31,8%, tương ứng tăng 24,92 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 25,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 31,2%; điện thoại các loại và linh kiện tăng mạnh 47,4%…

Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 208,25 tỷ USD, tăng 30,7% với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 104,94 tỷ USD, tăng 29,6% và nhập khẩu đạt 103,31 tỷ USD, tăng 31,8%.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 4 thâm hụt 1,22 tỷ USD. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng dư 1,63 tỷ USD.

Theo VietnamBiz