Bộ Công Thương phê duyệt Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021

Xkut

Thực hiện văn bản số 2840/BCT-XNK ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan hữu quan lựa chọn, tổng hợp và đăng tải Danh sách sơ tuyển “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương để tham khảo ý kiến công luận.

Danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được tổng hợp và công bố trên cơ sở xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan, được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường, v.v… Đây là một hoạt động hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường, đặc biệt là khi Việt Nam đã tham gia vào một loạt các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.

Sau một thời gian đăng tải Danh sách sơ tuyển, tiếp thu các ý kiến phản hồi, ngày 02 tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2615/QĐ-BCT phê duyệt Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021. Trên cơ sở đề xuất của 54 cơ quan, tổ chức xét chọn (bao gồm các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố), Bộ Công Thương đã xét chọn được 281 doanh nghiệp (tương đương với 289 lượt doanh nghiệp theo 27 ngành hàng). Hiện nay, Quyết định số 2615/QĐ-BCT ngày 2 tháng 12 năm 2022 và Danh sách chính thức “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021 đang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn) và trang thông tin điện tử của một số cơ quan hữu quan.

Bộ Công Thương hy vọng các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy thành tích trong thời gian tới để khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng doanh nghiệp thế giới.

Bộ Công Thương thông báo để các Bộ, ngành, Sở Công Thương địa phương, Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp biết.

Ngành hàng Hồ tiêu có 13 doanh nghiệp đạt danh hiệu xuất khẩu uy tín năm 2021:

 1. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trân Châu
 2. Công ty Cổ phần Phúc Sinh
 3. Công ty Cổ phần Sản xuất dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà Nội
 4. Công ty TNHH Chế biến Gia vị Nedspice Việt Nam
 5. Công ty TNHH MTV Nông sản DK
 6. Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 ĐắkLắk
 7. Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Phúc Thịnh
 8. Công ty Cổ phần XNK Petrolimex
 9. Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex
 10. |Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Phúc Lợi
 11. Công ty Cổ phần Prosi Thăng Long
 12. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanfimex Việt Nam
 13. Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phước Tấn

Để có thông tin chi tiết về Quyết định số 2615/QĐ-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2022, xin nhấn vào đây.

Theo Bộ Công Thương