Bàn giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường khu vực EVFTA và CPTPP trong bối cảnh mới

Để hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường khu vực châu Âu và châu Mỹ, Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương dự kiến tổ chức Hội thảo “Bàn giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường khu vực EVFTA và CPTPP trong bối cảnh mới” với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08:00-11:00 Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2022.

2. Địa điểm: Phòng số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, số 6C, Rạch Gầm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Chủ trì: Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu và Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang.

4. Thành phần tham dự:

i) Đại diện các Bộ, ngành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Các Cục: Bảo vệ thực vật; Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; Trồng trọt); Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại);

ii) Đại diện Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long; iii) Đại diện các Hiệp hội ngành hàng xuất khẩu và các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

5. Nội dung: Bàn giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường khu vực EVFTA và CPTPP trong bối cảnh mới (Chương trình dự kiến và link xác nhận tham dự xin gửi kèm).

Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương trân trọng kính mời quý Lãnh đạo Đơn vị tham dự và xác nhận thông tin đại biểu trước ngày 25 tháng 11 năm 2022 qua email: phuongptl@moit.gov.vn và đường link: https://forms.gle/z6ih9MrCKzMzz6s17

Chương trình

Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương trân trọng kính mời./.