Ban chấp hành Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam nhiệm kỳ V (2014-2017)

BCH Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam nhiệm kỳ V (2014-2017).

 


Chủ tịch
Ông Đỗ Hà Nam
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex


Phó Chủ tịch kiêm TTK
Bà Nguyễn Mai Oanh
Nguyên Phó Giám đốc Viện Chính sách Chiến lược Nông nghiệp PTNT


Phó Chủ tịch
Ông Nguyễn Nam Hải
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định Cà phê và Hàng hóa XNK

Phó Chủ tịch
Ông Phan Minh Thông
Tổng Giám đốc Công ty
Cổ phần Phúc Sinh

Ủy viên
Bà Vương Ngọc Bích
Giám đốc Công ty TNHH
An Huy B.T

Ủy viên
Ông Bùi Chí Bửu
Nguyên Viên trưởng
Viện KHNN Miền Nam

Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung
Chủ tịch Hội Hồ tiêu
Bà Rịa Vũng Tàu

Phó Chủ tịch
Ông Vũ Văn Hải
Chủ tịch HĐQT Công ty CP SX – DV
XNK Hà Nội


Ủy viên
Ông Nguyễn Văn Hòa
Phó Cục trưởng
Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và PTNT


Ủy viên
Ông Lê Đình Huấn
Chủ tịch UBND
Huyện Chư Sê – Gia Lai


Ủy viên
Ông Lê Tiến Hùng
Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV
XNK 2/9 Đăk Lăk


Ủy viên
Ông Đinh Hoài Minh
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần
Cà phê Petec


Ủy viên
Ông Đinh Hoài Minh
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần
Cà phê Petec

Ủy viên
Ông Nguyễn Văn Quéo
Giám đốc Công ty TNHH
Hùng Hưng


Ủy viên
Ông Hà Huy Thắng
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Petrolimex

Ủy viên
Ông Nguyễn Đức Thụ
Giám đốc Công ty TNHH
TM DV Trường Lộc


Ủy viên

Ông Lê Anh Tuấn
Giám đốc Công ty Cổ phần
Giám định VCC & C