Ban chấp hành Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam nhiệm kỳ I (2001-2004)

BCH Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam nhiệm kỳ I (2001-2004).

 


Chủ tịch
Ông Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Vinafimex

Phó Chủ tịch
Ông Đỗ Hà Nam
Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH
Xuất nhập khẩu Intimex

Tổng Thư ký
Ông Trịnh Khắc Lý
Nguyên Phó Chánh Văn phòng
Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ủy viên
Ông Võ Văn Bảnh
Giám đốc Công ty TNHH
Sản xuất Thương mại Thạnh Lộc

Ủy viên
Ông Phạm Văn Biên
Viện trưởng Viện KHKT
Nông nghiệp miền Nam


Ủy viên
Ông Nguyễn Văn Bích
Giám đốc Công ty
TNHH Imexco Gia Lai


Ủy viên
Ông Trần Ngọc Châu
Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp
Petrolimex


Ủy viên
Ông Vũ Văn Hải
Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH
Sản xuất Dịch vụ XNK Hà Nội


Ủy viên
Ông Vân Thành Huy
Giám đốc Công ty Đầu tư
Xuất nhập khẩu Đăk Lăk


Ủy viên
Ông Trương Văn Quang
Phó Cục trưởng
Cục Hợp tác xã – Bộ Nông nghiệp và PTNT


Ủy viên
Bà Trần Ngọc Sương
Giám đốc
Nông trường Sông Hậu


Ủy viên
Ông Lương Anh Tuấn
Giám đốc Công ty TNHH
Xuất nhập khẩu Agrexport Sài Gòn


Ủy viên
Bà Trương Thị Thống
Giám đốc Công ty TNHH Giám định
Cà phê và Hàng hóa Xuất nhập khẩu


Ủy viên
Ông Nguyễn Đức Thụ
Giám đốc Công ty TNHH
Thương mại Dịch vụ Trường Lộc