Bản tin thị trường tháng 04/2016

Thị trường cho thấy xu hướng trái ngược nhau trong suốt tháng 4. Giá tiêu tại Ấn Độ, Sri Lanka và Việt Nam tăng trong khi giá tiêu tại các nước sản xuất khác tương đối ổn định. Tại Lampung, Sarawak và Bangka giá tương đối ổn định trong suốt tháng.

Trong tháng 4 2016, chỉ số giá tiêu tăng 1 điểm đối với tiêu đen và giảm 2 điểm đối với tiêu trắng (Bảng 1). Tổng hợp giá tiêu đen tăng 1% đạt mức 8.426 USD một tấn so với 8.372 USD một tấn trong tháng 3 2016 và giá tiêu trắng giảm 2%, từ 12.377 USD một tấn xuống còn 12.136 USD một tấn trong tháng 4 2016 (bảng 2). Giá hồ tiêu chủ yếu bị ảnh hưởng bởi giá FOB của Việt Nam, nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất; trong khi giá FOB tại Ấn Độ cho thấy xu hướng tăng thì cá nước sản xuất khác tương đối ổn định.

 

Bảng 1. Chỉ số giá tiêu IPC (Tính toán dựa trên sự thay đổi trung bình giá tiêu)

Tháng Tiêu đen Tiêu trắng
Tháng 4/2016 113.28 117.24
Tháng 3/2016 112.55 119.56
Tháng 4/2015 120.93 125.62

 

Bảng 2. Tổng hợp trung bình giá tiêu đen và tiêu trắng (USD/Tấn)

Tháng Tiêu đen Tiêu trắng
2014 2015 2016 2014 2015 2016
1 7,637 9,155 9,177 10,157 12,858 13,171
2 6,850 9,032 8,875 9,712 12,620 12,998
3 6,661 8,991 8,372 9,464 13,086 12,377
4 7,089 9,000 8.426 10,304 13,009 12.136
5 7,723 8,977 10,330 12,887
6 7,911 9,287 10,413 13,403
7 9,300 9,577 11,412 13,824
8 9,477 9,395 12,461 13,824
9 9,740 9,446 12,806 13,558
10 9,858 9,441 13,023 13,597
11 9,937 9,449 13,211 13,540
12 9,718 9,486 13,574 13,337
Thị trường cho thấy xu hướng trái ngược nhau trong suốt tháng 4. Giá tiêu tại Ấn Độ, Sri Lanka và Việt Nam tăng trong khi giá tiêu tại các nước sản xuất khác tương đối ổn định. Tại Lampung, Sarawak và Bangka giá tương đối ổn định trong suốt tháng.

Vụ thu hoạch hồ tiêu tại Ấn Độ và Việt Nam hầu như đã hoàn tất. Báo cáo tại Ấn Độ cho biết sản lượng sụt giảm mạnh so với sản lượng của vụ trước. Hồ tiêu được thu hoạch trong vụ mùa năm nay đã tham gia thị trường trong suốt tháng. Do nhu cầu nội địa lớn và sản lượng giảm làm thị trường hồ tiêu Ấn Độ tiếp tục không ổn định và giá tiêu đã cho thấy xu hướng tăng. Tính trung bình giá nội địa của tiêu đen Malabar đã tăng 8% so với giá trung bình của tháng trước. Tại Sri Lanka giá hồ tiêu trung bình tại các khu vực sản xuất cũng tăng nhẹ trong khoảng 1%.

Thu hoạch hồ tiêu tại Việt Nam hầu như đã hoàn tất trong tháng 4 2016. Nguồn hàng mới của vụ mùa hiện tại đã được bán ra trên thị trường. Tuy nhiên hoạt động giao dịch không quá dồn dập do các nhà buôn nước ngoài đang kỳ vọng giá sẽ cạnh tranh hơn. Theo thông tin của VPA, sản lượng vụ thu hoạch năm nay của Việt Nam sẽ cao hơn dự đoán trước đó và Việt Nam tận dụng mở rộng thị trường bằng khả năng mặc cả tốt hơn. Giá nội địa của hồ tiêu Việt Nam đã tăng khoảng 3% trong suốt tháng. Đối với giá FOB, tiêu đen tại TP.HCM đứng ở mức 8.050 USD một tấn trong suốt tháng, trong khi tiêu trắng cũng hầu như duy trì ở mức giá 11.550 USD một tấn. So với giá trung bình của tháng trước, giá FOB tiêu đen và tiêu trắng tương đối ổn định.

Tại Lampung thị trường tương đối yên tĩnh do nguồn hàng trên thị trường nội địa còn rất hạn hẹp. Chỉ có một vài hộ nông dân giàu còn giữ lượng hàng rất hạn chế. Có thể do giá tiêu tại Việt Nam giảm nên giá tại Lampung vẫn duy trì tình trạng ổn định. Giá nội địa của tiêu đen Lampung đứng ở mức 102.000 IDR một ký.

Xem toàn bộ bản tin tại đây

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *