Xuất siêu nông sản trong 4 tháng đầu năm giảm mạnh

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu hơn 2 tỷ USD, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt 32 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt khoảng 17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu ước khoảng 15 tỷ USD, tăng 49%.

Như vậy, trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu hơn 2 tỷ USD, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 4, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,5 tỷ USD, tăng 29,1% so với tháng 4/2020, giảm 13,3% so với tháng 3/2021.

Trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt 1,5 tỷ USD, lâm sản chính ước đạt 1,3 tỷ USD, thủy sản đạt 650 triệu USD và chăn nuôi đạt 36 triệu USD,…

Tính chung 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 17 tỷ USD, tăng 24,2% so với 4 tháng/2020.

4 thị trường xuất khẩu chính của nông lâm thuỷ sản Việt là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn quốc. Theo đó, Mỹ là khách hàng lớn nhất, chiếm tới 25,1% thị phần, tăng 58,0% so với năm 2020. Đứng thứ 2 là thị trường Trung với 23,3% thị phần, tăng 35,8%.

Ở chiều ngược lại, 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản ước khoảng 14,93 tỷ USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất siêu nông sản trong 4 tháng đầu năm giảm mạnh - Ảnh 1.

Cán cân thương mại những nhóm hàng chính. Nguồn: Bộ NN&PTNT

Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 5 tỷ USD, tăng 121,9%.

Nhóm sản phẩm chăn nuôi khoảng 1,38 tỷ USD, tăng 36,9%; nhóm hàng thủy sản ước khoảng 679 triệu USD, tăng 22%.

Nhóm lâm sản chính khoảng 997,4 triệu USD, tăng 33,7%; nhóm đầu vào sản xuất khoảng 2,31 tỷ USD, tăng 40%.

Theo VietnamBiz