Xuất nhập khẩu Hồ tiêu của Nam Phi

Nam Phi, tên gọi chính thức là Cộng hòa Nam Phi (RSA) thuộc miền Nam châu Phi. Nam Phi là một trong những quốc gia sản xuất Hồ tiêu nhưng với quy mô nhỏ, Hồ tiêu được được canh tác ở vùng Lowfeld của tỉnh Mpumalange và tỉnh KwaZulu Natal.

Năm 2019, Nam Phi xuất khẩu 4.463 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 59% tương đương 2.638 tấn và tiêu xay chiếm 41% tương đương 1.825 tấn. Trung bình mỗi tháng Nam Phi khấu khẩu 372 tấn Hồ tiêu trong năm 2019 với số lượng cao nhất được ghi nhận vào tháng 5 là 493 tấn. Kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Nam Phi trong năm 2019 lên đến 18,0 triệu USD. Do đó, ghi nhận giá trung bình xuất khất Hồ tiêu của Nam Phi ở mức 5.995 USD/tấn đối với tiêu hạt và 1.207 USD/tấn đối  với tiêu xay.

Năm 2020 cho thấy xuất khẩu Hồ tiêu của Nam Phi tăng với tổng số lượng đạt 4.737 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 71% tương đương 3.347 tấn và tiêu xay chiếm 29% tương đương 1.390 tấn, ghi nhận mức tăng 6% so với năm 2019. Trung bình mỗi tháng năm 2020 Nam Phi đã xuất khẩu 359 tấn Hồ tiêu với số lượng cao nhất được ghi nhận vào tháng 7 là 655 tấn. Cùng với sự gia tăng về lượng, kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Nam Phi tăng 5% với tổng trị giá đạt 18,8 triệu USD/tấn. Do đó, ghi nhận giá trung bình xuất khẩu Hồ tiêu của Nam Phi ở mức 5.094 USD/tấn đối với tiêu hạt và 1.312 USD/tấn đối với tiêu xay, tức giảm 15% đối với tiêu hạt và tăng 9% đối với tiêu xay so với năm 2019.

Tháng 1/2021, Nam Phi đã xuất khẩu 151 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 66% tương đương 100 tấn và tiêu xay chiếm 34% tương đương 51 tấn. Do đó, ghi nhận mức giảm 27% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Nam Phi trong 1/2021 đạt 1,1 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Giá trung bình xuất khẩu Hồ tiêu của Nam Phi ở mức 9.900 USD/tấn đối với tiêu hạt và 2.921 USD/tấn đối với tiêu xay.

Hồ tiêu xuất khẩu từ Nam Phi được thương mại khắp thế giới. Tháng 1/2021, 5 quốc gia hàng đầu nhập khẩu Hồ tiêu Nam Phi là Anh với 32 tấn (tăng 17 tấn so với cùng kỳ năm 2020), Nhật Bản với 28 tấn (tăng 10%), Hoa Kỳ với 25 tấn (giảm 49%), Botswana với 17 tấn (giảm 11%) và Namibia với 11 tấn (giảm 31%). Xuất khẩu Hồ tiêu của Nam Phi sang Hoa Kỳ giảm là do Hoa Kỳ chuyển sang nhập khẩu Hồ tiêu từ các nước khác như Việt Nam (tăng 24% hay 868 tấn so với cùng kỳ năm 2020) và Indonesia (tăng 461 tấn).

Theo IPC