Xuất nhập khẩu Hồ tiêu của Hoa Kỳ 10 tháng năm 2020

Hoa Kỳ được biết đến là quốc gia nhập khẩu Hồ tiêu lớn nhất thế giới từ nhiều quốc gia sản xuất khác nhau để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và tái xuất.

Năm 2018, Hoa Kỳ đã nhập khẩu 74.930 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 76% tương đương 57.255 tấn và tiêu xay chiếm 24% tương đương 17.675 tấn. Lượng Hồ tiêu nhập khẩu trung bình của Hoa Kỳ trong năm 2018 là 6.244 tấn/tháng với mức cao nhất được ghi nhận vào tháng 7 là 7.217 tấn. Tổng chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Hoa Kỳ trong năm 2018 lên đến 305,0 triệu USD, ghi nhận mức giá trung bình nhập khẩu là 3.867 USD/tấn đối với tiêu hạt và 4.730 USD/tấn đối với tiêu xay.

Năm 2019 cho thấy nhập khẩu Hồ tiêu của Hoa Kỳ có xu hướng tăng với tổng lượng Hồ tiêu nhập khẩu là 84.312 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 75% tương đương 62.970 tấn và tiêu xay chiếm 25% tương đương 21.342 tấn. Do đó, ghi nhận mức tăng 13% so với năm 2018. Lượng Hồ tiêu nhập khẩu bình quân của Hoa Kỳ trong năm 2019 là 7.026 tấn/tháng với mức cao nhất được ghi nhận vào tháng 5 là 8.864 tấn. Mặc dù lượng nhập khẩu tăng, nhưng chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Hoa Kỳ giảm 12% với tổng giá trị 269,3 USD. Do đó, ghi nhận mức giá trung bình nhập khẩu Hồ tiêu của Hoa Kỳ là 2.955 USD/tấn đối với tiêu hạt và 3.900 USD/tấn đối với tiêu xay, tức giảm lần lượt là 24% và 18% so với năm 2018.

10 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu Hồ tiêu của Hoa Kỳ đạt 74.161 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó tiêu hạt chiếm 76% tương đương 56.677 tấn và tiêu xay chiếm 24% tương đương 17.484 tấn. Tổng chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Hoa Kỳ trong 10 tháng năm 2020 là 217,9 triệu USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, ghi nhận mức giá trung bình nhập khẩu Hồ tiêu của Hoa Kỳ ở mức 2.727 USD/tấn đối với tiêu hạt và 3.625 USD/tấn đối với tiêu xay.

5 quốc gia là nhà cung cấp Hồ tiêu hàng đầu của Hoa Kỳ trong 10 tháng 2020 là Việt Nam với 48.737 tấn (tăng 1% so với cùng kỳ năm 2019), Brazil với 13.721 tấn (tăng 58%), Indonesia với 5.073 tấn (tăng 15%), Ấn Độ với 3.954 tấn (giảm 36%) và Ecuador với 759 tấn (giảm 46%). Việc Hoa Kỳ giảm nhập khẩu từ Ấn Độ và Ecuador là do Hoa Kỳ ưu tiên nhập khẩu từ Brazil với mức giá cạnh tranh hơn (tăng 5.041 tấn so với cùng kỳ năm 2019) và Indonesia (tăng 657 tấn).

Theo IPC