Xuất nhập khẩu Hồ tiêu của Hà Lan tháng 1/2021

Hà Lan nằm ở Tây Bắc của châu Âu. Trước đây, Hà Lan đóng vai trò quan trọng trong việc mang Hồ tiêu ra thế giới. Năm 1595, Houtman của Hà Lan có chuyến đi thành công đến Indonesia. Mở đầu cho ngành thương mại Hồ tiêu độc quyền. Dần dần Hà Lan thiết lập vị trí vững chắc ở các trung tâm sản xuất Hồ tiêu gần Lampung của Sumatera và Banten của Java. Đến nay, Hồ tiêu là lĩnh vực nông nghiệp phát triển mạnh ở vùng Lampung. Hà Lan nhập khẩu Hồ tiêu từ các quốc gia sản xuất để đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong nước và kinh doanh tái xuất.

Năm 2019, Hà Lan nhập khẩu 11.140 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 66%. Năm tiếp theo, nhập khẩu của Hà Lan tăng 11% với tổng số lượng là 12.404 tấn. Tháng 1/2021, Hà Lan đã nhập khẩu 1.399 tấn Hồ tiêu trong đó bao gồm 768 tấn dành cho mục đích tái xuất. Tỉ lệ nhập và xuất khẩu Hồ tiêu của Hà Lan từ năm 2019 đến 1/2021 lần lượt là 1,3:1, 2:1 và 2:1. 5 quốc gia là nhà cung cấp Hồ tiêu lớn của Hà Lan là Việt Nam với 847 tấn (chiếm 61% tổng lượng Hồ tiêu nhập khẩu của Hà Lan trong tháng 1/2021), Brazil với 248 tấn (18%), Indonesia với 59 tấn (4%), Đức với 52 tấn (3,7%) và Tanzania với 50 tấn (3,6%).

Năm 2019, Hà Lan đã xuất khẩu 8.313 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 52% tương đương 4.324 tấn và tiêu xay chiếm 48% tương đương 3.990 tấn. Lượng Hồ tiêu xuất khẩu trung bình của Hà Lan đạt 693 tấn/tháng trong năm 2019, cao nhất vào tháng 3 với 791 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Hà Lan trong năm 2019 lên đến 38,3 triệu USD. Do đó, ghi nhận mức giá trung bình xuất khẩu Hồ tiêu của Hà Lan ở mức 3.920 USD/tấn đối với tiêu hạt và 5.357 USD/tấn đối với tiêu xay.

Năm 2020 cho thấy lượng xuất khẩu Hồ tiêu của Hà Lan có xu hướng giảm với tổng số lượng đạt 7.804 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 47% tương đương 3.662 tấn và tiêu xay chiếm 53% tương đương 4.142 tấn, ghi nhận mức giảm 6% so với 2019. Lượng Hồ tiêu xuất khẩu trung bình của Hà Lan trong năm 2020 đạt 650 tấn/tháng, cao nhất vào tháng 1 với 792 tấn. Cùng với sự sụt giảm về lượng, kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Hà Lan cũng giảm 14% với tổng trị giá đạt 33,0 triệu USD. Do đó, ghi nhận mức giá trung bình xuất khẩu Hồ tiêu của Hà Lan ở mức 4.292 USD/tấn đối với tiêu hạt và 4.182 USD/tấn đối với tiêu xay, tức tăng 10% đối với tiêu hạt và giảm 22% đối với tiêu xay.

Tháng 1/2021, Hà Lan đã xuất khẩu 768 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 48% tương đương 370 tấn và tiêu xay chiếm 52% tương đương 398 tấn. Do đó, ghi nhận mức giảm 3% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Hà Lan trong tháng 1/2021 đạt 3,6 triệu USD, ghi nhận mức tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Giá trung bình xuất khẩu Hồ tiêu của Hà Lan trong tháng 1/2021 ở mức 4.508 USD/tấn đối với tiêu hạt và 4.997 USD/tấn đối với xay.

Hồ tiêu xuất khẩu từ Hà Lan được giao dịch rộng rãi ở nhiều quốc gia châu Âu. Tháng 1/2021, 5 quốc gia là điểm đến hàng đầu của Hồ tiêu xuất khẩu từ Hà Lan là Đức với 216 tấn (tăng 43% so với cùng kỳ năm 2020), Bỉ với 131 tấn (giảm 16%), Pháp với 111 tấn (tăng 19%), Tây Ban Nha với 43 tấn (tăng 93%) và Hungary với 39 tấn (giảm 16%). Xuất khẩu Hồ tiêu của Hà Lan sang Bỉ giảm là do Bỉ chuyển sang nhập khẩu hồ tiêu từ các nước xuất xứ như Madagascar (tăng 61% hay 8 tấn so với cùng kỳ năm 2020) và Tây Ban Nha (tăng 19 tấn).

Theo IPC