Xuất nhập khẩu Hồ tiêu của Đức 9 tháng năm 2020

Đức tên gọi chính thức là Cộng hòa Liên bang Đức, là quốc gia nằm ở Trung và Tây Âu. Đức là một trong những quốc gia của châu Âu nhập khẩu nhiều Hồ tiêu từ các quốc gia sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và tái xuất.

Năm 2018, Đức đã nhập khẩu 30.565 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 91%. Năm tiếp theo, nhập khẩu Hồ tiêu của Đức đã tăng 10% với tổng lượng nhập khẩu đạt 33.553 tấn. 9 tháng 2020, Đức nhập khẩu 23.800 tấn Hồ tiêu, trong đó có 10.491 tấn dành cho mục đích tái xuất. Tỷ lệ nhập khẩu và xuất khẩu Hồ tiêu của Đức trong 9 tháng năm 2020 là 2:1. 5 quốc gia là nhà cung cấp Hồ tiêu hàng đầu của Đức trong 9 tháng 2020 là Việt Nam với 9.983 tấn (chiếm 42% tổng lượng hạt tiêu nhập khẩu của Đức trong 9 tháng 2020), Brazil với 9.473 tấn (40%), Indonesia với 1.259 tấn (5%), Ấn Độ với 858 tấn (4%) và Campuchia với 720 tấn (3%).

Năm 2018, Đức đã xuất khẩu 15.304 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 57% tương đương 8.722 tấn và tiêu xay chiếm 43% tương đương 6.582 tấn. Lượng Hồ tiêu xuất khẩu trung bình của Đức là 1.275 tấn/tháng trong năm 2018 với mức cao nhất được ghi nhận vào 3 là 1.600 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Đức trong năm 2018 lên đến 89,5 triệu USD. Do đó, ghi nhận mức giá trung bình xuất khẩu Hồ tiêu của Đức ở mức 5.246 USD/tấn đối với tiêu hạt và 6.655 USD/tấn đối với tiêu xay.

Năm 2019 cho thấy xuất khẩu Hồ tiêu của Đức có xu hướng giảm với tổng lượng xuất khẩu là 13.980 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 61% tương đương 8.480 tấn và tiêu xay chiếm 39% tương đương 5.500 tấn, ghi nhận mức giảm 9% so với năm 2018. Trung bình Đức đã xuất khẩu 1.165 tấn/tháng với số lượng xuất khẩu Hồ tiêu cao nhất được ghi nhận vào tháng 5 là 1.749 tấn. Cùng với sự sụt giảm về lượng, kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Đức cũng giảm 26% so với năm trước với tổng giá trị là 66,4 triệu USD. Do đó, ghi nhận mức giá trung bình xuất khẩu Hồ tiêu của Đức ở mức 4.157 USD/tấn đối với tiêu hạt và 5.675 USD/tấn đối với tiêu xay, tức giảm lần lượt 21% và 15% so với năm 2018.

9 tháng 2020, Đức đã xuất khẩu tổng cộng 10.491 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 61% tương đương 6.445 tấn và tiêu xay chiếm 39% tương đương 4.046 tấn. Do đó, ghi nhận mức giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Đức trong 9 tháng năm 2020 đạt 48,8 triệu USD, giảm 7% so với năm trước cùng kỳ. Giá trung bình xuất khẩu Hồ tiêu của Đức trong 9 tháng 2020 ở mức 4.092 USD/tấn đối với tiêu hạt và 5.548 USD/tấn đối với tiêu xay.

Hồ tiêu xuất khẩu từ Đức được giao dịch rộng rãi ở hầu hết các quốc gia châu Âu. 5 quốc gia là điểm đến của Hồ tiêu xuất khẩu từ Đức trong 9 tháng năm 2020 là Ba Lan với 2.437 tấn (giảm 13% so với cùng kỳ năm 2019), Áo với 1.769 tấn (tăng 7%), Pháp với 1.239 tấn (giảm 10%), Hà Lan với 627 tấn (tăng 80%) và Hoa Kỳ với 584 tấn (giảm 45%). Xuất khẩu hồ tiêu của Đức sang Hoa Kỳ là giảm là do Hoa Kỳ tăng cường nhập khẩu trực tiếp hồ tiêu từ nước sản xuất như Indonesia (tăng 16% tương đương 601 tấn so với cùng kỳ năm 2019).

Theo IPC