Xuất nhập khẩu Hồ tiêu của Cộng hòa Sẽ tháng 1 năm 2021

Cộng hòa Séc là quốc gia không giáp biển nằm ở Trung Âu có đường biên giới giáp với Áo, Đức, Ba Lan và Slovakia. Cộng hòa Séc nhập khẩu Hồ tiêu từ nhiều quốc gia sản xuất khác đề đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và kinh doanh tái xuất.

Năm 2019, Công hòa Séc đã nhập khẩu 1.434.000 kg Hồ tiêu, trong đó bao gồm 70% là tiêu hạt. Năm tiếp theo, lượng Hồ tiêu nhập khẩu của Cộng hòa Séc tăng 8% với tổng số lượng là 1.548.000 kg. Tháng 1/2021, Công hòa Séc đã nhập khẩu 137.283 kg Hồ tiêu, trong đó có 42.459 kg dành cho mục đích tái xuất. Tỷ lê nhập và xuất khẩu của Cộng hòa Séc trong giai đoạn 2019-1/2021 lần lượt là là 3:1, 2:1 và 3:1. Trong tháng 1/2021, 5 quốc gia nhà cung cấp Hồ tiêu hàng đầu cho Cộng hòa Séc Đức với 45.593 kg (chiếm 33% tổng lượng Hồ tiêu của Cộng hòa Séc nhập khẩu trong tháng 1/ 2021), Việt Nam với 25.454 kg (19%), Ba Lan với 19.126 kg (14%), Hà Lan với 15.270 kg (11%) và Romania là 12.378 kg (9%).

Năm 2019, Cộng hòa Séc đã xuất khẩu 489.765 kg Hồ tiêu, trong đó bao gồm 64% tương đương 313.190 kg là tiêu hạt và 36% tương đương 176.575 kg là tiêu xay. Trung bình mỗi tháng Cộng hòa Séc đã nhập khẩu 40.814 kg trong năm 2019 với số lượng cao nhất được ghi nhận vào tháng 8 là 76.979 kg. Tổng kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Cộng hòa Séc trong năm 2019 đạt 2,6 triệu USD. Do đó, ghi nhận giá trung bình xuất khẩu Hồ tiêu của Cộng hòa Séc ở mức 5,07 USD/kg đối với tiêu hạt và 6,29 USD/kg đối với tiêu xay.

Năm 2020 cho thấy xuất khẩu Hồ tiêu của Cộng hòa Séc tăng với tổng số lượng xuất khẩu là 687.627 kg, trong đó bao gồm 73% tương đương 499.895 kg tiêu hạt và 27% tương đương 187.732 kg tiêu xay, ghi nhận mức tăng 40% so với năm 2019. Trung bình mỗi tháng Cộng hòa Séc đã xuất khẩu 57.302 kg trong năm 2020 với số lượng cao nhất được ghi nhận vào tháng 7 là 107.403 kg. Cùng với sự gia tăng về lượng, kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Cộng hòa Séc cũng tăng 42% so với năm trước với tống trị giá đạt 3,8 triệu USD. Do đó, ghi nhận giá trung bình xuất khẩu Hồ tiêu của Cộng hòa Séc ở mức 4,98 USD/kg đối với tiêu hạt và 7,08 USD/kg đối với tiêu xay, tức giảm 2% đối với tiêu hạt và tăng 13% đối với tiêu xay so với năm 2019.

Tháng 1/2021, Cộng hòa Séc đã xuất khẩu 42.459 kg Hồ tiêu, trong đó bao tiêu hạt chiếm 51% tương đương 21.541 kg và tiêu xay chiếm 49% tương đương 20.918 kg. Do đó, ghi nhận mức tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020. Tháng 1/2021, tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Cộng hòa Séc lên đến 288.000 USD, ghi nhận mức giảm 17% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trung bình xuất khẩu Hồ tiêu của Cộng hòa Séc trong tháng 1/2021 ở mức 5,66 USD/kg đối với tiêu hạt và 5,07 USD/kg đối với tiêu xay.

Hồ tiêu xuất khẩu từ Cộng hòa Séc được thương mại rộng rãi ở hầu hết các quốc gia châu Âu. Tháng 1/2021, 5 quốc gia là điểm đến hàng đầu của Hồ tiêu xuất khẩu từ Cộng hòa Séc là Đức với 28.526 kg (tăng 16.257 kg so với cùng kỳ năm 2020), Na Uy với 4.001 kg (giảm 41%), Croatia 2.970 kg (giảm 47%), Ba Lan với 2.441 kg (giảm 41%) và Pháp với 1.928 kg (năm 2020 n.a). Xuất khẩu Hồ tiêu của Cộng hòa Séc sang Na Uy giảm là do Na Uy chuyển sang nhập khẩu Hồ tiêu từ quốc gia sản xuất khác như Việt Nam (tăng 7.694 kg so với cùng kỳ năm 2020).

Theo IPC