XUẤT KHẨU

January 23, 2014

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 12 năm 2013

Trong tháng 12/2013, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu được 4.785 tấn Hồ tiêu các loại, bao gồm 4.076 tấn tiêu đen và 709 tấn tiêu trắng. Giá trị xuất khẩu đạt 33,43 triệu USD, tiêu đen đạt 26,44 triệu USD, tiêu trắng […]
November 23, 2007

Giá tiêu trắng xuất khẩu trung bình từ năm 2006-2015

Giá xuất khẩu trung bình tiêu trắng trong từng tháng từ năm 2006 đến thời điểm hiện nay.