Xuất khẩu tiêu sang Ấn Độ tăng mạnh hơn 50%

Xuất khẩu tiêu sang Ấn Độ tăng mạnh hơn 50% - Ảnh 1.
Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Ấn Độ trong 10 tháng đầu năm năm 2019, đạt 12,1 nghìn tấn, trị giá 29,5 triệu USD, tăng 56,2% về lượng, nhưng giảm 12,1% về trị giá so với 10 tháng năm 2018.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết theo tính toán từ số liệu thống kê của Bộ Thương mại Ấn Độ, nhập khẩu hạt tiêu của nước này trong 10 tháng năm 2019 đạt 25.274 tấn, trị giá gần 80 triệu USD, tăng 19,4% về lượng, nhưng giảm 33% về trị giá so với 10 tháng năm 2018.

Giá tiêu nhập khẩu bình quân của Ấn Độ trong 10 tháng năm 2019 ở mức 3.157 USD/tấn, giảm 43,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Ấn Độ từ Việt Nam đạt mức 2.438 USD/tấn, giảm 43,7%.

Xuất khẩu tiêu sang Ấn Độ tăng mạnh hơn 50% - Ảnh 1.

Đồ họa: Linh Phan

Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Ấn Độ trong 10 thángđầu năm năm 2019, đạt 12,1 nghìn tấn, trị giá 29,5 triệu USD, tăng 56,2% về lượng, nhưng giảm 12,1% về trị giá so với 10 tháng năm 2018.

Xuất khẩu tiêu sang Ấn Độ tăng mạnh hơn 50% - Ảnh 1.

Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Ấn Độ tăng từ 36,7% trong 10 tháng năm 2018, lên 48% trong 10 tháng năm 2019.

Indonesia là nguồn cung hạt tiêu lớn thứ hai cho Ấn Độ, đạt 4,7 nghìn tấn, trị giá 11,96 triệu USD trong 10 tháng năm 2019, tăng 93,1% về lượng và tăng 4,2% về trị giá so với 10 tháng năm 2018.

Thị phần hạt tiêu Indonesia trong tổng lượng nhập khẩu của Ấn Độ tăng từ 11,6% trong 10 tháng năm 2018, lên 18,8% trong 10 tháng năm 2019.

Theo VietnamBiz