Xuất khẩu nhựa dầu tiêu của Ấn Độ

Nhựa dầu tiêu là một trong những sản phẩm giá trị gia tăng của Ấn Độ. Nhựa dầu tiêu là một chiết xuất cô đặc, nhựa thu được bằng cách chiết dung môi thông thường hoặc chiết lỏng siêu tới hạn. Đúng như tên gọi của nó, nhựa dầu tiêu oleoresin bao gồm một hỗn hợp của tinh dầu, chất nhựa và các hợp chất liên quan như piperine kiềm hăng. Nhựa dầu tiêu có hương vị tương đối đầy đủ đặc trưng của hạt tiêu so với dầu tiêu.

Là quốc gia sản xuất nhựa dầu tiêu hàng đầu, năm 2018 Ấn Độ đã xuất khẩu 1.492 tấn nhựa dầu tiêu. Lượng nhựa dầu tiêu xuất khẩu trung bình của Ấn Độ là 124 tấn/tháng với số lượng cao nhất được ghi nhận vào tháng 9 là 176 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhựa dầu tiêu của Ấn Độ trong năm 2018 lên đến 56,3 triệu USD. Do đó, ghi nhận giá trung bình xuất khẩu nhựa dầu tiêu của Ấn Độ là 38 USD/kg với mức giá cao nhất được ghi nhận vào tháng 5 là 47 USD/kg và thấp nhất xảy ra vào tháng 12 là 31 USD/kg.

Năm 2019 cho thấy xuất khẩu nhựa dầu tiêu của Ấn Đọ có xu hướng tăng. Ấn Độ đã xuất khẩu 1.510 tấn, tăng 1% so với năm 2018. Lượng nhựa dầu tiêu xuất khẩu trung bình của Ấn Độ trong năm 2019 là 126 tấn/tháng, mức cao nhất được ghi nhận vào tháng 3 là 182 tấn. Mặc dù tăng về lượng, nhưng kim ngạch xuất khẩu nhựa dầu tiêu giảm 17% với tổng giá trị 46,7 triệu USD so với năm trước. Do đó, ghi nhận giá trung bình xuất khẩu nhựa dầu tiêu của Ấn Độ là 31 USD/kg, tức giảm 19% so với năm 2018. Giá xuất khẩu nhựa dầu tiêu cao nhất của Ấn Độ trong năm 2019 được ghi nhận vào tháng 2 với 36 USD/kg trong khi đó thấp nhất xảy ra vào tháng 9 và tháng 11 với 28 USD/kg.

11 tháng năm 2020, Ấn Độ đã xuất khẩu 1.386 tấn nhựa tiêu. Do đó, ghi nhận mức giảm 1% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhựa dầu tiêu của Ấn Độ trong 11 tháng 2020 đạt 39,0 triệu USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2019. Giá trung bình xuất khẩu nhựa dầu tiêu của Ấn Độ là 28 USD/kg, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước với mức giá cao nhất được ghi nhận vào tháng 9 và 11 là 30 USD/kg trong khi thấp nhất xảy ra vào tháng 4 và 10 với 26 USD/kg.

Nhựa dầu tiêu của Ấn Độ được giao dịch rộng rãi tại châu Mỹ, châu Âu và châu Á. 5 quốc gia là điểm đến hàng dầu của nhựa dầu tiêu xuất khẩu từ Ấn Độ trong 11 tháng 2020 là Hoa Kỳ với 316 tấn (chiếm 23% tổng xuất khẩu nhựa dầu tiêu của Ấn Độ trong 11 tháng năm 2020), Đức với 148 tấn (11%), Hà Lan với 109 tấn (8%), Trung Quốc với 102 tấn (7%) và Pháp với 68 tấn (5%).

Theo IPC