Xuất khẩu Hồ tiêu của Trung Quốc

Trung Quốc, tên chính thức là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) là một quốc gia ở Đông Á. Trung Quốc được biết đến là quốc gia sản xuất tiêu trắng, chủ yếu được sản xuất ở tỉnh Hải Nam, do đó, được gọi là tiêu trắng Hải Nam. Trong 3 năm qua, Trung Quốc xuất khẩu Hồ tiêu đi nhiều quốc gia trên thế giới và cho thấy xu hướng tăng.

Năm 2018, Trung Quốc đã xuất khẩu 2.523 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 64% tương đương 1.606 tấn và tiêu xay chiếm 36% tương đương 916 tấn. Lượng Hồ tiêu xuất khẩu trung bình của Trung Quốc là 210 tấn/tháng trong năm 2018 với mức cao nhất được ghi nhận vào tháng 8 với 322 tấn. Xuất khẩu Hồ tiêu của Trung Quốc gia tăng trong tháng 8 do tiêu Trung Quốc bước vào kỳ thu rộ trong tháng 7. Kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Trung Quốc trong năm 2018 lên đến 19,9 triệu USD. Do đó, ghi nhận giá trung bình xuất khẩu là 6.046 USD/tấn đối với tiêu hạt và 11.158 USD/tấn đối với tiêu xay.

Năm 2019 cho thấy xuất khẩu Hồ tiêu của Trung Quốc có xu hướng tăng với tổng lượng xuất khẩu là 2.684 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 58% tương đương 1.544 tấn và tiêu xay chiếm 42% tương đương 1.140 tấn, ghi nhận mức tăng 6% so với năm 2018. Trung bình Trung Quốc đã xuất khẩu 224 tấn/tháng trong năm 2019 với lượng xuất khẩu cao nhất được ghi nhận vào tháng 8 với 526 tấn. Mặc dù gia tăng về lượng nhưng kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Trung Quốc giảm 25% so với năm trước với tổng giá trị là 14,9 triệu USD. Do đó, ghi nhận giá trung bình xuất khẩu là 5.335 USD/tấn đối với tiêu hạt và 5.920 USD/tấn đối với tiêu xay, tức giảm lần lượt là 12% và 47% so với năm 2018.

Trong 2 tháng đầu năm 2020, kinh doanh tại Trung Quốc không hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu vào cuối năm 2019. Tính đến tháng 7/2020, Trung Quốc đã xuất khẩu 1.207 tấn Hồ tiêu trong đó tiêu hạt chiếm 43% tương đương 520 tấn và tiêu xay chiếm 57% tương đương 687 tấn. Do đó, ghi nhận mức tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Trung Quốc trong 7 tháng 2020  đạt 6,4 triêu USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Giá trung bình xuất khẩu được ghi nhận trong 7 tháng đầu năm 2020 là 6.052 USD/tấn đối với tiêu hạt và 4.838 USD/tấn đối tiêu xay.

Hồ tiêu từ Trung Quốc được thương mại rộng rãi ở châu Á, châu Mỹ và các quốc gia châu Âu. Trong 7 tháng 2020, 5 quốc gia là thị trường nhập khẩu Hồ tiêu lớn của Trung Quốc là Romania với 336 tấn, Hồng Kông với 170 tấn (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2019), Đức với 150 tấn (tăng 31%), Hoa Kỳ với 113 tấn ( giảm 26%) và Đài Loan với 85 tấn (tăng 77 tấn). Xuất khẩu Hồ tiêu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ giảm là do Hoa Kỳ nhập khẩu Hồ tiêu từ các nước sản xuất khác như Brazil (tăng 35% hoặc 2.441 tấn so với cùng kỳ năm 2019) và Indonesia (tăng tăng 22% hoặc 660 triệu tấn).

Theo IPC