Xuất khẩu Hồ tiêu của Thái Lan 9 tháng năm 2020

Thái Lan, tên gọi chính thức là Vương quốc Thái Lan và trước đây được là Xiêm, là quốc gia trung tâm của Đông Nam Á thuộc bán đảo Đông Dương. Thái Lan là một trong những quốc gia sản xuất xuất Hồ tiêu ở miền Nam Thái Lan và Hồ tiêu Thái Lan được xuất khẩu đi nhiều quốc gia khác.

Năm 2018, Thái Lan đã xuất khẩu 417.935 kg Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 17% tương đương 70.570 kg và tiêu xay chiếm 83% tương đương 347.365 kg. Lượng Hồ tiêu xuất khẩu trung bình của Thái Lan trong năm 2018 là 34.828 kg/tháng với số lượng cao nhất được ghi  nhận vào tháng 8 là 78.968 kg. Tổng kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Thái Lan năm 2018 lên đen 3,9 triệu USD, ghi nhận giá trung bình xuất khẩu ở mức 14,01 USD/kg đối với tiêu hạt và 8,53 USD/kg đối với tiêu xay.

Năm 2019 cho thấy xuất khẩu Hồ tiêu của Thái Lan có xu hướng tăng với tổng số lượng xuất khẩu được ghi nhận là 540.055 kg, trong đó tiêu hạt chiếm 57% tương đương 306.009 kg và tiêu xay chiếm 43% tương đương 234.046 kg, tăng 29% so với năm 2018. Lượng Hồ tiêu xuất khẩu trung bình của Thái Lan trong năm 2019 là 45.005 kg/tháng với mức cao nhất được ghi nhận vào tháng 7 là 73.559 kg. Cùng với sự gia tăng về lượng, kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Thái Lan tăng 22% so với năm trước với tổng giá trị đạt 4,8 triệu USD. Do đó, ghi nhận mức trung bình xuất khẩu Hồ tiêu của Thái Lan trong năm 2019 là 10,91 USD/kg đối với tiêu hạt và 6.34 USD/kg đối với tiêu xay, tức giảm lần lượt là 22% và 26% so với năm 2018.

9 tháng năm 2020, Thái Lan đã xuất khẩu 608.564 kg Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 67% tương đương 407.412 kg và tiêu xay chiếm 33% tương đưng 201.152 kg. Do đó, ghi nhận mức tăng 48% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Thái Lan trong 9 tháng 2020 đạt 3,6 triệu USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2019. Giá trung bình xuất khẩu Hồ tiêu của Thái Lan trong giai đoạn này là 5,94 USD/kg đối với tiêu hạt và 5,97 USD/kg đối với tiêu xay.

Hồ tiêu của Thái Lan được giao dịch rộng rãi trên thế giới. 5 quốc gia là điếm đến hàng đầu của Hồ tiêu xuất khẩu từ Thái Lan trong 9 tháng 2020 là Myanmar đạt 179.810 kg (tăng 146.297 kg so với cùng kỳ năm 2019), Nam Phi 162.940 kg (tăng 0,1%), Hoa Kỳ 93.779 kg (tăng 19%), Hàn Quốc với 24.206 kg (tăng 20.918 kg) và Australia với 22.370 kg (tăng 74%).

Theo IPC