Xuất khẩu Hồ tiêu của Nga 4 tháng đầu năm 2020

Nga, hay còn gọi là Liên bang Nga, là một quốc gia xuyên lục địa nằm ở Đông Âu và Bắc Á. Trong những năm qua, Nga đã nhập khẩu Hồ tiêu từ các nước sản xuất hạt tiêu khác nhau để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và tái xuất.

Năm 2018, Nga đã nhập khẩu 8.048 tấn Hồ tiêu, trong đó 91% là tiêu hạt. Số lượng nhập khẩu tăng 28% trong năm sau đó với tổng lượng nhập khẩu là 10.306 tấn. Tính đến tháng 4/2020, Nga ghi nhận tổng lượng Hồ tiêu nhập khẩu là 3.223 tấn, trong đó 263 tấn dùng cho hoạt động tái xuất. Tỷ lệ nhập khẩu và xuất khẩu Hồ tiêu của Nga trong giai đoạn 2018 đến tháng 4/2020 lần lượt là 13:1, 14:1 và 12:1. 5 quốc gia là nhà cung cấp Hồ tiêu hàng đầu cho Nga trong 4 tháng 2020 là Việt Nam với 2.131 tấn (chiếm 66% tổng lượng nhập khẩu của Nga trong 4 tháng 2020), Ấn Độ với 427 tấn (13%), Indonesia với 291 tấn (9%), Sri Lanka với 154 tấn (5%) và Brazil với 116 tấn (4%).

Năm 2018, Nga đã xuất khẩu 633 tấn Hồ tiêu trong đó tiêu hạt chiếm 31% tương đương 199 tấn và tiêu xay chiếm 69% tương đương 434 tấn. Trung bình Nga đã xuất khẩu 53 tấn/tháng trong năm 2018 với số lượng cao nhất được ghi nhận vào tháng 8 với 71 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Nga trong năm 2018 lên đến 3,8 triệu USD. Do đó, ghi nhận giá trung bình xuất khẩu Hồ tiêu của Nga là 6.589 USD/tấn đối với tiêu hạt và 5.878 USD/tấn đối với tiêu xay.

Năm 2019 cho thấy xuất khẩu Hồ tiêu của Nga có xu hướng tăng với tổng số lượng là 726 tấn trong đó tiêu hạt chiếm 27% tương đương 194 tấn và tiêu xay chiếm 73% tương đương 532 tấn, ghi nhận mức tăng 15% so với năm 2018. Trung bình Nga đã xuất khẩu 61 tấn/tháng trong năm 2019 với số lượng cao nhất được diễn ra vào tháng 6 với 97 tấn. Mặc dù tăng lượng nhưng kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Nga đã giảm 2% so với năm trước với tổng giá trị đạt 3,7 triệu USD. Ghi nhận mức giá trung bình xuất khẩu là 5.705 USD/tấn đối tiêu hạt và 5.011 USD/tấn đối với tiêu xay, tức giảm lần lượt 13% và 15% so với năm 2018.

4 tháng 2020, Nga đã xuất khẩu 263 tấn trong đó tiêu hạt chiếm 18% tương đương 49 tấn và tiêu xay chiếm 82%  tương đương 215 tấn. Do đó, ghi nhận mức tăng 50% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2020 đạt 1,2 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước với giá trung bình xuất khẩu là 5.588 USD/tấn đối với tiêu hạt và 4.567 USD/tấn đối với tiêu xay.

Hồ tiêu của Nga được xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới. Tính đến tháng 4/2020, 5 quốc gia hàng đầu nhập khẩu Hồ tiêu từ Nga là Kazakhstan với 118 tấn (tăng 94% so với cùng kỳ năm 2019), Belarus với 66 tấn (tăng 27%), Ukraine với 50 tấn (tăng 33%), Azerbaijan với 7 tấn (giảm 18%) và Kyrgyzstan với 6 tấn (tăng 18%).

Theo IPC