Xuất khẩu Hồ tiêu của Ba Lan 7 tháng đầu năm 2020

Ba Lan tên chính thức là Cộng hòa Ba Lan, là một quốc gia nằm ở Trung Âu. Ba Lan là một trong những quốc gia ở Châu Âu nhập khẩu Hồ tiêu từ các nước sản xuất khác nhau để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và tái xuất.

Năm 2018, Ba Lan đã nhập khẩu 7.251 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 83%. Năm tiếp theo, nhập khẩu Hồ tiêu của Ba Lan tăng 17% với tổng số lượng đạt 8.484 tấn. Tính trong 7 tháng 2020, Ba Lan đã nhập khẩu 3.988 tấn, trong đó có 1.049 tấn dành cho mục đích tái xuất. Tỷ lệ nhập và xuất khẩu của Ba Lan trong giai đoạn từ 2018-07/2020 đều là 4:1. 5 quốc gia là nhà cung cấp Hồ tiêu hàng đầu của Ba Lan trong 7 tháng đầu năm 2020 là Việt Nam với 1.665 tấn (chiếm 42% tổng lượng Hồ tiêu nhập khẩu của Ba Lan trong 7 tháng 2020), Đức với 1.016 tấn (25%), Pháp với 891 tấn (22%), Hà Lan với 138 tấn (3%) và Brazil với 85 tấn (2%).

Năm 2018, Ba Lan đã xuất khẩu 1.640 tấn Hồ tiêu trong đó tiêu hạt chiếm 42% tương đương 684 tấn và tiêu xay chiếm 58% tương đương 956 tấn. Trung bình Ba Lan đã xuất khẩu 137 tấn/tháng trong năm 2018 , cao nhất vào tháng 10 với 191 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Ba Lan trong năm 2018 lên đến 13 triệu USD. Ghi nhận giá trung bình xuất khẩu là 7.824 USD/tấn đối với tiêu hạt và 8.073 USD/tấn đối với tiêu xay.

Năm 2019 cho thấy xuất khẩu Hồ tiêu của Ba Lan có xu hướng tăng với tổng số lượng đạt 1.917 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 44% tương đương 843 tấn và tiêu xay chiếm 56% tương đương 1.074 tấn, ghi nhận mức tăng 17% so với năm 2018. Trung bình Ba Lan xuất khẩu 160 tấn/tháng trong năm 2019, cao nhất vào tháng 11 với 270 tấn. Mặc dù tăng về lượng, nhưng kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Ba Lan giảm 10% so với năm trước với tổng giá trị là 11,7 triệu USD. Do đó, ghi  nhận giá trung bình xuất khẩu Hồ tiêu của Ba Lan là 5.990 USD/tấn đối với tiêu hạt và 6.197 USD/tấn đối với tiêu hạt, tương ứng mức giảm 23% so với năm 2018.

Tính đến tháng 7 năm 2020, Ba Lan đã xuất khẩu 1.049 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 54% tương đương 569 tấn và tiêu xay chiếm 46% tương đương 480 tấn. Ghi nhận mức tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Ba Lan trong 7 tháng năm 2020 lên đến 5,8 triệu USD, giảm 6% so với kỳ cùng năm 2019. Giá trung bình xuất khẩu Hồ tiêu của Ba Lan trong 7 tháng năm 2020 là 5.139 USD/tấn đối vớ tiêu hạt và 6.123 USD/tấn đối với tiêu xay.

Hồ tiêu từ Ba Lan được thương mại rộng rãi toàn cầu và chủ yếu là các quốc gia châu Âu. Tính trong 7 tháng năm 2020, 5 quốc gia là điểm đến hàng đầu của Hồ tiêu từ Ba Lan là Nga với 188 tấn (giảm 16% so với cùng kỳ năm 2019), Cộng hòa Séc với 180 tấn (tăng 43%), Romania với 129 tấn (tăng 17%), Hungary với 116 tấn (tăng 19%) và Slovakia với 106 tấn (tăng 76%). Xuất khẩu Hồ tiêu của Ba Lan sang Nga giảm là do Nga nhập khẩu trực tiếp Hồ tiêu từ các nước sản xuất như Việt Nam (tăng 33% hay 974 tấn so với cùng kỳ năm 2019) và Ấn Độ (tăng 151% hoặc 333 tấn).

Theo IPC