Xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018

Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương tổ chức thực hiện từ năm 2004 đến nay là một hoạt động XTTM của Bộ Công Thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương công bố sẽ được hỗ trợ trong các hoạt động sau:

  1. Quảng bá miễn phí hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương, các trang thông tin điện tử và các tạp chí của một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương.
  2. Sử dụng miễn phí logo Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương.
  3. Ưu tiên tham gia các hoạt động thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia, khảo sát thị trường, hội thảo, hội chợ, diễn đàn doanh nghiệp do Bộ Công Thương tổ chức.
  4. Nhận miễn phí các báo cáo thông tin hàng tháng về mặt hàng xuất khẩu, thị trường xuất khẩu từ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại.
  5. Tham gia miễn phí các khóa đào tạo về thương mại điện tử, các khóa tập huấn/phổ biến về thông tin thị trường, về các Hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương do Bộ Công Thương tổ chức.
  6. Giới thiệu trực tiếp đến các đối tác nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu.

Thực hiện công văn số 910/QĐ-BCT ngày 12 tháng 04 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam thông báo tới Quý Hội viên nghiên cứu tiêu chí doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương. Nếu doanh nghiệp đạt đủ điều kiện xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018 về mặt hàng Hồ tiêu, đề nghị làm hồ sơ theo mẫu đính kèm và gửi 2 bộ hồ sơ về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 14/05/2019 để Ban chấp hành xét chọn.

Hồ sơ bao gồm:

  • 2 đơn đăng ký xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018.
  • 2 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 1 bản sao có xác nhận và 1 bản đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp).
  • Bản sao các giấy khen, giấy chứng nhận về các giải thưởng mà doanh nghiệp được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn.

Thông tin thêm: QĐ 910QĐ 911VB 2580Form đăng ký

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Việt Anh – 0909 92.96.91

VPA