Vinacontrol

Chi nhánh Công ty Giám định Hàng hóa XNK Việt Nam tại Tp. HCM

  • Địa chỉ: 80 Bà Huyện Thanh Quan – Q.3 – Tp. HCM
    Điện thoại: +84-8-39.316.185 
  • Fax: +84-8-39.316.181
  • Email: vinacontrol@hcm.vnn.vn 
  • Website: www.vinacontrol.com.vn
  • Người đại diện: Trần Đăng Thành
  • Di động: