Về việc phân luồng xuất khẩu Hồ tiêu hiện nay

Theo phản ánh của một số doanh nghiệp về việc khi mở tờ khai xuất khẩu Hồ tiêu thì tỷ lệ tờ khai luồng vàng chiếm trên 60%, cá biệt có doanh nghiệp khai luồng vàng trên 95%. Điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi chi phí gia tăng, đặc biệt là trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát thì việc đi lại để xử lý thông quan tờ khai sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro phơi nhiễm Covid-19.

Ngày 15/7/2021, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đã có văn bản phản ánh tới Tổng cục Hải quan Việt Nam về vấn đề này. Ngày 21/7/2021, Cục Quản lý Rủi ro thuộc Tổng cục Hải quan Việt Nam đã có văn bản trả lời về vấn đề này.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam xin gởi các đơn vị Hội viên văn bản trả lời của TCHQ Việt Nam.

VPA