VCC&C

VCC&C CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HÀNG HÓA VIỆT NAM

Tầng 5, 135A Pasteur, P6, Q3, TP Hồ Chí Minh, Viet Nam
Tel: 84.28.38271444/38271555 (6 lines) – Fax: 84.28.38271333
http://vccc.com.vn/ – Email: info@vccc.com.vn