VCC & C

Công ty Cổ phần Giám định và Chứng nhận Hàng hóa Việt Nam (VCC & C)
Assessment Corporation Certificate of Products And Vietnam
  • Add: 1G Dinh Bo Linh St., Ward 15, Binh Thanh Dist., HCM City
  • Tel: +84 28 3827.1444 / 3827.1555 – Fax: +84 28 3827.1333
  • Email: info@vccc.com.vn – Website: vccc.com.vn
  • General Director: Mr. Le Anh Tuan – Mobile: +84 91 380.2629