CDC

Trung tâm Phát triển Cộng đồng – CDC – Community Development Center – CDC

  • Địa chỉ: 32 Tản Đà Str; Buôn Ma Thuột City, Đắk Lắk Province
  • Điện thoại: 0262 397 33 88
  • Fax: 0262 393 33 88
  • Email: cdc@cdc.org.vn
  • Website: http://cdc.org.vn
  • Người liên hệ: Bạch Thanh Tuấn – Giám Đốc
  • Điện thoại người liên hệ: 0913 436 405