Previous
Next
Thủ tục Hải quan, thuế xuất nhập khẩu
Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về cải cách thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế đảm bảo an ninh xã hội.

Xem tiếp

Thủ tục gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
1.     Doanh nghiệp nhỏ va vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2000 theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư này.

Xem tiếp

Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm
Ngày 7-8-2003, Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký Lệnh công bố Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm, đã được Ủy ban Thường vụ QH khóa XI thông qua ngày 26-7-2003. Pháp lệnh gồm 7 chương, 54 điều, có hiệu lực từ ngày 1-11-2003.

Xem tiếp

Thông tu 13: Hướng dẫn về việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;
 

Xem tiếp

Thông tư 63 hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành nông nghiệp - phát triển nông thôn
Thông tư này áp dụng đối với các tập thể, cá nhân, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty 91, Sở Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn, các Hội, Hiệp hội hoạt động trong các lĩnh vực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia các phong trào thi đua, có đóng góp cho sự nghiệp phát triển Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.

Xem tiếp

Công văn 7527: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp
Qua ý kiến phản ánh của một số Cục Thuế địa phương và Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam về tình trạng nhiều doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt tiền thuế GTGT của nhà nước, Bộ Tài chính thấy rằng hiện tượng nhiều doanh nghiệp thành lập với mục đích mua bán hóa đơn để chiếm đoạt tiền thuế của NSNN và diễn ra ở hầu hết các địa phương trên cả nước gây thất thu cho NSNN đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Tài chính yêu cầu:

Xem tiếp

Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế GTGT
Ngày 18 tháng 12 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Nghị định 209/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành từ gày 01 tháng 01 năm 2014 và có một số sửa đổi, bổ sung như sau:

Xem tiếp

Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

Xem tiếp

Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành hồ tiêu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030
Bộ trưởng Bộ NNPTNT vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành hồ tiêu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm tăng năng suất và giá trị ngành hồ tiêu đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu; khai thác lợi thế về đất đai, nguồn nước, khí hậu, thời tiết để phát triển hồ tiêu theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung, hiệu quả và bền vững.

Xem tiếp

Ban hành một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.
Xem tiếp