Giá trị nhập khẩu nông sản chính trong tháng 9 giảm gần 64%

16/10/2017 12:32:37 CH

Báo cáo từ Tổng Cục Hải quan cho biết, giá trị nhập khẩu các nông phẩm chính giảm gần 64% so với tháng 8 xuống khoảng 343 triệu USD.

Cụ thể, ngoài ngô và bông là 2 nông sản có giá trị nhập khẩu tăng, nhập khẩu các nông phẩm còn lại đều ghi nhận giảm, với hạt điều giảm nhiều nhất 63,6%, theo sau là đậu tương (- 39,3%), lúa mì (- 20,5%), cao su (- 4,6%) và các sản phẩm từ cao su (- 1,4%).
 

Giá trị nhập khẩu nông sản trong tháng 8 và tháng 9 (đơn vị: triệu USD). Nguồn: Tổng Cục Hải quan

Trong đó, giá trị nhập khẩu của hạt điều là nhiều nhất, đạt gần 2,2 tỷ USD, tăng 80,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo sau là bông với giá trị nhập khẩu tăng 49,4% so với cùng kỳ năm 2016 lên khoảng 1,8 tỷ USD.

Giá trị xuất khẩu tháng 9 giảm 12,1% so với tháng 8

Báo cáo cũng chỉ ra giá trị xuất khẩu nông sản trong tháng 9 giảm 12,1% xuống còn khoảng 384 triệu USD so với tháng 8.

Theo đó, ngoài sắn và các sản phẩm từ sắn có giá trị xuất khẩu tăng 17,9% so với tháng 8 lên 84 triệu USD trong tháng 9, các nông sản khác đều giảm. Trong đó, giá trị xuất khẩu hạt điều giảm 12% so với tháng 8, theo sau là cà phê (-15,7%), chè (-10%), hạt tiêu (-29,6%) và gạo (-17,3%).
 

Giá trị xuất khẩu nông sản trong tháng 8 và tháng 9 (đơn vị: triệu USD). Nguồn: Tổng Cục Hải quan

Giá trị xuất khẩu cà phê, hạt tiêu, cao su và sản phẩm từ cao su của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm 32,6% trong tổng giá trị xuất khẩu tháng 9, trong đó cà phê là nông phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất 0,25%

Lyly Cao

Theo Kinh tế & Tiêu dùng