Giá tiêu Đồng Nai tăng 500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay ở hầu hết tỉnh khu vực Tây Nguyên hôm nay ở khu vực Tây Nguyên đi ngang ở mức 44.500 – 46.500 đồng/kg. Trong đó, cao nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu và thấp nhất nhất tại Đồng Nai và Gia Lai  theo tintaynguyen.com. Duy nhất tỉnh Đồng Nai ghi nhận mức […]

Giá tiêu giảm 500 đồng/kg

Giá tiêu khởi sắc  /// Chí Nhân

Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên giảm 500 đồng/kg ở ba tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bà Rịa – Vũng tàu. Tính chung toàn vùng, gái tiêu dao động trong mức 44.000 – 46.500 đồng/kg. Trong đó, cao nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu và thấp nhất nhất tại Đồng Nai.