TIN TỨC

November 24, 2017

Bản tin tuần số 37/2017 (11/09 – 15/09/2017)

Thị trường yên ắng trong suốt tuần theo như quan sát. Ngoại trừ tại Sri Lanka, giá tiêu đen giảm tại hầu hết các nguồn chủ yếu là do nhu cầu toàn cầu yếu. Người mua đang trông chờ nhận được giá thấp hơn. Ngoài ra vụ hồ tiêu ở Brazil được dự báo là […]
November 24, 2017

Bản tin tuần số 36/2017 (04/08 – 08/09/2017)

Thị trường thể hiện một xu hướng lẫn lộn trong suốt tuần. Giá tiêu tăng tại Lampung và Sarawak trong khi giảm tại Ấn Độ. Giá tiêu được báo cáo ổn định tại Việt Nam, Sri Lanka và Bangka. Tại Việt Nam, hoạt động giao dịch diễn ra hạn chế và giá tiêu tiếp tục […]
November 24, 2017

Bản tin tuần sô 35/2017 (28/08 – 01/09/2017)

Giá tiêu tại hầu hết các nước sản xuất được báo cáo ổn định trong suốt tuần với ghi nhận có sự tăng nhẹ ở Lampung và Sri Lanka. Đối với tiêu trắng, giá được báo cáo ổn định ngoại trừ tại Trung Quốc. Tại Việt Nam thị trường đã chậm lại do nông dân […]
November 24, 2017

Bản tin tuần số 34/2017 (21/08 – 25/08/2017)

Ngoại trừ tại Bangka, giá tiêu ở thị trường nội địa tại hầu hết các nước sản xuất đã cho thấy xu hướng tăng. Tuy nhiên Tiêu đen Malabar tại Kochi, Ấn Độ và tiêu trắng Sarawak tại Kuching, Malaysia được báo cáo không đổi. Giá tiêu tại Việt Nam đã tăng lên do cho […]
November 24, 2017

Bản tin tuần số 33/2017 (14/08 – 18/08/2017)

Thị trường tại các nơi sản xuất thể hiện phản ứng lẫn lộn trong suốt tuần; giá tiêu tăng tại Sarawak trong khi giảm tại Sri Lanka. Giá tiêu tại Ấn Độ và Indonesia được báo cáo ổn định. Giá nội địa tại Sarawak tăng mạnh đến 16% từ 13.73 MYR một ký vào tuần […]
November 24, 2017

Bản tin tuần số 32/2017 (07/08 – 11/08/2017)

Ngoại trừ tại Sri Lanka, giá tiêu tại thị trường nguồn cho thấy xu hướng tăng. Giá tại Việt Nam được ghi nhận tăng mạnh hơn 10%. Giá tiêu đen nội địa tại Lampung và Sarawak cũng tăng tương ứng 6% và 4%. Giá tại các nguồn khác được báo cáo tăng ở mức thấp […]
November 24, 2017

Bản tin tuần số 31/2017 (31/07 – 04/08/2017)

Thị trường tăng giá trong suốt tuần theo như quan sát; khi giá Hồ tiêu tăng tại hầu hết các nước sản xuất. Bức tranh rõ ràng về sự sụt giảm mạnh sản lượng ở Indonesia trong năm nay và nguồn hàng có sẵn ở Việt Nam đã giảm có vẽ như là nguyên nhân […]
November 24, 2017

Bản tin tuần số 30/2017 (24/07 -28/07/2017)

Ngoại trừ tại Ấn Độ, giá tiêu đen nội địa tăng tại hầu hết các nước sản xuất. Trong khi tiêu trắng được báo cáo ổn định tại hầu hết các nguồn. Thị trường tại Lampung không chủ động mặc dù vụ thu hoạch hầu như đã hoàn tất. Sản lượng kém và giá thấp […]
November 24, 2017

Bản tin tuần số 29 (17/07 – 21/07/ 2017)

Thị trường thể hiện phản ứng lẫn lộn trong suốt tuần. Giá tiêu tăng nhẹ tại Indonesia trong khi giá tiêu tại Việt Nam và Sri Lankka tương đối ổn định. Giá tiêu tại Ấn Độ và Trung Quốc giảm nhẹ. Thị trường tại Việt Nam không sôi nổi và giá không đổi trong vài […]
November 24, 2017

Bản tin tuần số 28/2017 (10/07 – 14/07/2017)

Theo như báo cáo trước đó, sản lượng Hồ tiêu ở Indonesia (Lampung và Bangka) năm nay giảm mạnh. Tình hình này đã được chứng kiến bởi giám đốc điều hành IPC trong chuyến đi Lampung cùng với trợ lý thống kê trong tuần rồi. Thu hoạch Hồ tiêu tại Lampung đã bắt đầu, nhưng […]