Hồ tiêu – thời vàng son bao giờ trở lại? (Kỳ cuối) : Cần một quy hoạch bền vững

Sự phát triển ồ ạt cây tiêu trong giai đoạn 2010 đến 2019 đã khiến quy hoạch của ngành chức năng bị vỡ, kèm theo là một hệ luỵ xuống giá và lâm vào nợ nần của người nông dân.