TIN TỨC

November 24, 2017

Bản tin tuần số 41/2017 (09/10 – 13/10/2017)

Thị trường vẫn còn thụ động và giá tiêu ở Việt Nam, Lampung và Sarawak được báo cáo ổn định. Tại Kochi, Ấn Độ giá tiêu đã tăng trong khi giảm tại Sri Lanka. Giá tiêu trắng tại Bangka cũng được báo cáo giảm. Giá […]
November 24, 2017

Bản tin tuần số 40/2017 (02/10-06/10/2017)

Nhìn chung thị trường không chủ động và giá Hồ tiêu tại các nguồn vẫn ổn định, ngoại trừ tại Sri Lanka. Giá tiêu đen tại Việt Nam đứng ở mức 88.600 VNĐ một ký nội địa và 137.500 VNĐ một ký tiêu trắng. Nguồn […]
November 24, 2017

Bản tin tuần số 39 (25/09 – 29/09/2017)

Thị trường vẫn còn yên lặng và xu hướng giảm giá vẫn còn tiếp tục diễn ra trong tuần. Giao dịch được báo cáo giảm do nhu cầu nước ngoài giảm và nguồn hàng bán ra trên thị trường hạn chế. Báo cáo từ Việt […]
November 24, 2017

Bản tin tuần số 38/2017 (18/09 – 22/09/2017)

Thị trường hồ tiêu có xu hướng giảm giá. Giao dịch tại các nước sản xuất được báo cáo là hạn chế. Nhu cầu thấp và giá giảm là yếu tố chung của tình hình thị trường hồ tiêu trong tuần này. Mặc dù nguồn […]
November 24, 2017

Bản tin tuần số 37/2017 (11/09 – 15/09/2017)

Thị trường yên ắng trong suốt tuần theo như quan sát. Ngoại trừ tại Sri Lanka, giá tiêu đen giảm tại hầu hết các nguồn chủ yếu là do nhu cầu toàn cầu yếu. Người mua đang trông chờ nhận được giá thấp hơn. Ngoài […]
November 24, 2017

Bản tin tuần số 36/2017 (04/08 – 08/09/2017)

Thị trường thể hiện một xu hướng lẫn lộn trong suốt tuần. Giá tiêu tăng tại Lampung và Sarawak trong khi giảm tại Ấn Độ. Giá tiêu được báo cáo ổn định tại Việt Nam, Sri Lanka và Bangka. Tại Việt Nam, hoạt động giao […]
November 24, 2017

Bản tin tuần sô 35/2017 (28/08 – 01/09/2017)

Giá tiêu tại hầu hết các nước sản xuất được báo cáo ổn định trong suốt tuần với ghi nhận có sự tăng nhẹ ở Lampung và Sri Lanka. Đối với tiêu trắng, giá được báo cáo ổn định ngoại trừ tại Trung Quốc. Tại […]
November 24, 2017

Bản tin tuần số 34/2017 (21/08 – 25/08/2017)

Ngoại trừ tại Bangka, giá tiêu ở thị trường nội địa tại hầu hết các nước sản xuất đã cho thấy xu hướng tăng. Tuy nhiên Tiêu đen Malabar tại Kochi, Ấn Độ và tiêu trắng Sarawak tại Kuching, Malaysia được báo cáo không đổi. […]
November 24, 2017

Bản tin tuần số 33/2017 (14/08 – 18/08/2017)

Thị trường tại các nơi sản xuất thể hiện phản ứng lẫn lộn trong suốt tuần; giá tiêu tăng tại Sarawak trong khi giảm tại Sri Lanka. Giá tiêu tại Ấn Độ và Indonesia được báo cáo ổn định. Giá nội địa tại Sarawak tăng […]
November 24, 2017

Bản tin tuần số 32/2017 (07/08 – 11/08/2017)

Ngoại trừ tại Sri Lanka, giá tiêu tại thị trường nguồn cho thấy xu hướng tăng. Giá tại Việt Nam được ghi nhận tăng mạnh hơn 10%. Giá tiêu đen nội địa tại Lampung và Sarawak cũng tăng tương ứng 6% và 4%. Giá tại […]